Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε σειρά αποφάσεων με βάση τις οποίες εγκρίνονται προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών.
Πρόκειται για 21 νέα προγράμματα και 24 ανανεώσεις προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται, προϋπολογισμού 8.000.000 € για τη χρονική περίοδο 2012-2013, τα οποία εντάσσονται στο «Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα», στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής Αγοράς.
Το μέτρο «Προώθηση Οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», στο οποίο εντάσσονται τα παραπάνω προγράμματα, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 36,3 εκατ. € για την περίοδο 2010-2013, είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 30% από εθνικούς ενώ 20% καλύπτεται από ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές χωρών όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Κίνα, Ελβετία, κ.α.

Ήδη από τα πρώτα έτη εφαρμογής του μέτρου, είναι εμφανή τα αποτελέσματα στην αναβάθμιση της εικόνας του ελληνικού κρασιού, στο άνοιγμα νέων αγορών και στην επανατοποθέτησή του σε παραδοσιακές αγορές. Επίσης, σημαντικά είναι τα μηνύματα για την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των οινοποιητικών επιχειρήσεων.
Η προώθηση των οίνων στις αγορές τρίτων χωρών γίνεται σύμφωνα με το «Στρατηγικό Σχέδιο Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Κρασιού», που εκπονήθηκε από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.), με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στους δικαιούχους του μέτρου περιλαμβάνονται η Ε.Δ.Ο.Α.Ο., ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), καθώς και Οινοποιητικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικές και Συνεταιριστικές. Λόγω της μεγάλης σημασίας του κοινού προγράμματος της Ε.Δ.Ο.Α.Ο. και του ΟΠΕ, το οποίο αφορά την οριζόντια προώθηση των ελληνικών οίνων, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη του εν λόγω προγράμματος αποτελεί περίπου το 25% του συνολικού προϋπολογισμού.
Σε δήλωση του ο Υπουργός, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης επισήμανε ότι: «ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί σημαντικό πυλώνα της αγροδιατροφικής μας πολιτικής και ο οίνος ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν για τη χώρα μας, που δίνει τον τόνο της εξωστρέφειας που πρέπει να αποκτήσουμε για όλη μας την αγροτική παραγωγή. Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών οίνων, που έχουν ταυτότητα και ποιότητα, άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής τους. Το Υπουργείο θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την καθιέρωση του ελληνικού οίνου στην παγκόσμια αγορά, ως επάξιου πρεσβευτή της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου