Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

Σημαντική αύξηση στη συμμετοχή των σχολείων της Δυτικής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.


Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΙΚΥ (www.iky.gr) που αφορούν στις αιτήσεις χρηματοδότησης των τομεακών προγραμμάτων Comenius- σχολικές συμπράξεις και Leonardo-Κινητικότητα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΠ) σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2012-13 σε σύνολο 256 εγκεκριμένων ΕΠ για όλη την Ελλάδα, εγκρίθηκαν 31 -από τις 68 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί- για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν εγκριθεί 21 αντίστοιχα προγράμματα. Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων της περιφέρειάς μας αποτελεί σημαντική κίνηση στην προσπάθεια αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων αφού ανέρχεται στο ποσό των 825.225 ευρώ το οποίο κατανέμεται ως εξής: 362.000 ευρώ για το ΕΠ Comenius και 463.225 ευρώ για το ΕΠ Leonardo Da Vinci. Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε 625 μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.


Η αύξηση της συμμετοχής στα ΕΠ είναι αποτέλεσμα της δραστηριότητας της Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ). Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ συγκροτήθηκε την 1-9-2011 με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος και με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την ισότιμη ποσοτική και ποιοτική συμμετοχή και των τριών περιφερειακών ενοτήτων, την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα με παρεμβάσεις βασισμένες στις καλές πρακτικές και τους ερευνητικούς στόχους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Βασικός άξονας στο έργο της ομάδας ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δράσεις των ΕΠ Δια Βίου Μάθησης, με στόχο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ατόμων που πριν είτε δε γνώριζαν την ύπαρξη των προγραμμάτων είτε θεωρούσαν δύσκολο να συμμετάσχουν. Οι καλές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ενημερωτικές ημερίδες για νέους διευθυντές και υπεύθυνους ΕΠ σχολικών μονάδων, εργαστήρια για εκπαιδευτικούς σε κάθε περιφερειακή ενότητα και παροχή πληροφοριών μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ http://blogs.sch.gr/eu-pdede/.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής της Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Οι επιτυχόντες έχοντας τη στήριξη της ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ καλούνται να προχωρήσουν στην επιτυχή υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων. Με τη συμμετοχή τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν νέες γνώσεις για τα αντικείμενα των ΕΠ, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις διδακτικές μεθόδους των ξένων χωρών. Επίσης αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες και ικανότητα να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους. Προσκαλώ όσους δεν έτυχαν της έγκρισης των προγραμμάτων τους αλλά και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα να συμμετάσχουν στη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου