Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας – ΦΟΔΣΑ για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων .


Τη σύναψη συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και συγκεκριμένα για την Π.Ε. Ιωαννίνων ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.

Το σύμφωνο συνεργασίας περιλαμβάνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στις δύο πλευρές για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού για ένα έτος, μετά τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, τόνισε πως η σχετική πρόταση κατατέθηκε από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο, καθώς αυτός δεν διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, τη στελέχωση και τις υποδομές για να αναπτύξει όλες τις απαιτούμενες δράσεις. Όπως σημείωσε, το οικονομικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 1.290.000 ευρώ για κατ’ εκτίμηση ποσότητα εισερχόμενων απορριμμάτων 60.000 τόνων και σε 144.810 ευρώ για μεταφορά 15.000 τόνων στραγγισμάτων κατ’ εκτίμηση. Μάλιστα, διευκρίνισε πως η χρηματοδότηση βαρύνει αποκλειστικά τον ΦΟΔΣΑ, μέσω των εισφορών των Δήμων – μελών του.

Η κ. Καλογιάννη υπογράμμισε πως το σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου αφορά και την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση της μονάδας Α.Σ.Α., για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης, καθώς και για την υλοποίηση αυτών των έργων.

Άλλες αποφάσεις

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Λαογραφικού Ιστορικού μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού 33.000 ευρώ.

Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αδειοδότηση των υδρογεωτρήσεων- υδρομαστεύσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Ζίτσας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ζίτσας, καθώς και το περιεχόμενο της Ειδικής Μελέτης αποκατάστασης του περιβάλλοντος λατομείου αδρανών υλικών – αμμορυχείου στη θέση Χούντα Λιουμπέσι στην Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας Π. Ε. Θεσπρωτίας».

Τέλος, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την αύξηση της δυναμικότητας σε 287,5 τόνους, πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, συνολικής δυναμικότητας 230 τόνων/έτος, θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση “Χασομέρι” Λωρίδας Σαγιάδας, του Δήμου Σαγιάδας Νομού Θεσπρωτίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου