Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση του Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων


Τα Πανεπιστήμια της χώρας, με συνέπεια στις θέσεις τους, προσέρχονται στο διάλογο που έχει ξεκινήσει το ΥΠΔΒΜΘ, με γνώμονα την προστασία και διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις της Ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τις οποίες:
(α) Αναμένεται να ενεργοποιηθεί η χρηματοδότηση των ΑΕΙ, που είχε εκβιαστικά παγώσει για αρκετούς μήνες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, καθώς και το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο τους.
(β) Αναμένεται να εξεταστεί η πρόσθετη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες που προέκυψαν από ενέργειες τρίτων, που σε πλήρη γνώση του PSI, ακόμα και το Δεκέμβριο του 2011, επέτρεπαν να μετατρέπεται η περιουσία των ΑΕΙ σε ομόλογα του Δημοσίου, εξανεμίζοντας τους βασικούς πόρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων (λειτουργικές ανάγκες, μισθοδοσία προσωπικού, σίτιση φοιτητών, συντήρηση υποδομών).(γ) Συγκροτήθηκε μεικτή Επιτροπή, που σύντομα θα υποβάλει προτάσεις, αναφορικά με τις δυσλειτουργίες του Νόμου 4009/2011 για ορισμένες από τις οποίες, ως γνωστόν, σύσσωμα τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι δεν συνιστούν τίποτα άλλο, παρά βασικές ενέργειες και αποφάσεις ενός Υπουργείου, που φαίνεται να ενδιαφέρεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας.
Είναι αναγκαίο να υπενθυμίσουμε ότι τα Πανεπιστήμια εκπαιδεύουν νέους επιστήμονες, αναδεικνύουν νέους ερευνητές και παράγουν σημαντικό έργο για άμεση αξιοποίησή του από την Πολιτεία. Παράλληλα, τα Πανεπιστήμια συνιστούν ορισμένους από τους ελάχιστους φορείς σήμερα στην Ελλάδα, που μέσα σε ακραίες συνθήκες ύφεσης, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, κυρίως μέσω των επιτυχιών που έχουν σε ανταγωνιστικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και άλλων Διεθνών Ερευνητικών φορέων, όπως και σε προγράμματα ΕΣΠΑ.
Η ακραία στάση της προηγούμενης ηγεσίας, με τη διακοπή κάθε διαλόγου και επικοινωνίας εδώ και ένα χρόνο, με τη συστηματική δυσφήμιση, και με τη μη αξιοποίηση του παραγόμενου έργου των Πανεπιστημίων, δεν δύναται να εκτιμηθεί ότι αποτελεί προσφορά, ιδιαίτερα στις κρίσιμες συνθήκες που βιώνει η χώρα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου