Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Σύσταση Ταμειου Εγγυήσεων.


Ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς με 1 δισ. ευρώ
Θ. Μωραΐτης: «Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας και ενίσχυσης των ΜΜΕ»

Υπεγράφη χθες Τετάρτη 21 Μαρτίου η συμφωνία για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων που θα παρέχει στήριξη σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Την συμφωνία υπέγραψαν η υπουργός Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πλούταρχος Σακελλάρης, παρουσία του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, Γιοχάνες Χαν.

Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, υπογραμμίστηκε ο εθνικός ρόλος και η ευθύνη που έχουν οι ελληνικές τράπεζες: «Είναι εθνική ανάγκη τράπεζες και τραπεζίτες να δώσουν προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό και να χορηγηθεί άμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κονδύλι που θα εκταμιευθεί.
Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αποτελεί την επιτυχή έκβαση των επίπονων διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης, της ΕΤΕπ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα ακόμη εργαλείο που θα στηρίξει την ρευστότητα των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.»
Στόχος του Υπουργείου, είναι μέχρι το 2013 να έχει δοθεί στην αγορά 1 δισ. ευρώ, αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατόπιν ελέγχου. Η ΕΤΕπ θα δώσει το συγκεκριμένο ποσό στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες με συγκεκριμένους όρους θα πρέπει να το κατευθύνουν μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η σύσταση του Ταμείου εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ στην ανάγκη για την αντιμετώπιση της κρίσης και τόνωσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ακολουθηθεί και από άλλα κράτη-μέλη.
Με την υπογραφή ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη δανειοδότηση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών, οι οποίες στη συνέχεια, όπως ρητά προβλέπει η υπογραφείσα σύμβαση, θα χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μορφή ευνοϊκών δανείων.
Μάλιστα, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υλοποιήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις κοινοτικών κανονισμών, ώστε να δύναται να χρηματοδοτηθεί για πρώτη φορά και το κεφάλαιο κίνησης μιας επιχείρησης.

Το Ταμείο Εγγυήσεων θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους
500 εκ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την ΕΤΕπ με σχέση
1:2, θα παρέχουν ρευστότητα στην ελληνική αγορά τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν συμπληρωματικά και 440 εκ. ευρώ που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΤΕπ κάτω από την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά, στόχος είναι μέχρι το τέλος 2015 να διοχετευθούν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πόροι ύψους τουλάχιστον 1,44 δισ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:
- Μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκ. ευρώ.
- Μέχρι το τέλος του 2013, αναμένεται να έχουν χορηγηθεί άλλα 400 εκ. ευρώ.
- Μέχρι το τέλος του 2015 θα χορηγηθούν τα υπόλοιπα 440 εκ. ευρώ.
Η λειτουργία του Ταμείου Εγγυήσεων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας αλλά και πιστωτικής στενότητας που αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα οι χιλιάδες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας των συμβάσεων μεταξύ της ΕΤΕπ και των ελληνικών τραπεζών, που θα ακολουθήσουν μετά τη σύσταση του Ταμείου, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι χρονικοί και ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα συμπληρώσει αυτό το χρηματοδοτικό προϊόν με ένα νέο εγγυοδοτικό προϊόν ύψους 150 εκ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πόρους του ΕΣΠΑ. Το νέο εγγυοδοτικό προϊόν θα δοθεί μέσω του ΕΤΕΑΝ και προβλέπεται να είναι διαθέσιμο στην αγορά έως το τέλος Απριλίου.
Με όλα τα παραπάνω, το ελληνικό Δημόσιο έχει δημιουργήσει και ενεργοποιήσει μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ ένα ευρύ πλέγμα χρηματοδοτικών προϊόντων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται και οι ελληνικές τράπεζες να αξιοποιήσουν άμεσα αυτά τα προϊόντα ρευστότητας και κάλυψης κινδύνου προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου