Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΙΚΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ.


Το εργοτάξιο στο λιμάνι του Αιγίου επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκος Υφαντής, συνοδευόμενος από την Διευθύντρια Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νίκη Βασιλοπούλου και στελέχη της Υπηρεσίας και παρακολούθησε την πρόοδο των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των λιμενικών έργων και η κατασκευή βασικών έργων επιδομής του νέου λιμένα Αιγίου, προϋπολογισμού 8,6 εκατ. ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (ΕΣΠΑ), εκτελείται από την εταιρεία «Ηλιοχώρα Α.Ε.» και η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα στις 15 Σεπτεμβρίου του 2011.

Όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Υφαντής από την εγκατάσταση του αναδόχου και μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί τμήμα του έργου που αφορά εκσκαφές στον πυθμένα της θάλασσας, διαμόρφωση επιχώσεων και ύφαλες επιχώσεις, έξαλες επιχώσεις και εξυγιαντικές στρώσεις καθώς και μια σειρά συναφών εργασιών.
Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της αναδόχου εταιρείας έχει εκτελεστεί το 27-28% του φυσικού αντικειμένου του έργου το οποίο συνολικά βρίσκεται τρεις μήνες μπροστά από το αρχικό του χρονοδιάγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Υφαντής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί από κοντά το έργο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου