Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Ερωτηματολόγιο ΟΟΣΑ.


Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2011 – 2012, η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα πραγματοποιεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίων για την «Ενθάρρυνση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Αγορά / Fostering Small and Medium sized Enterprises’ (SME) participation in Global Markets».
Το πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση αντίστοιχης μελέτης, περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στις δημόσιες αρχές και ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους επιχειρηματίες και έχει ως βασικούς στόχους:• Να μελετήσει τις αντιλήψεις των ΜΜΕ σχετικά με τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια εισόδου τους σε αγορές υψηλής ανάπτυξης.
• Να κατανοήσει καλύτερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την προσπάθεια διεθνοποίησής τους στις αγορές υψηλής ανάπτυξης. Συγκριμένα, να προσδιορίσει τους παράγοντες που περιορίζουν τη δυνατότητα της επιχείρησης να εισαγάγει, να αναπτύξει ή να διατηρήσει τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές.
• Να μοιραστεί τη γνώση για κυβερνητικές δράσεις που στοχεύουν στη μείωση αυτών των εμποδίων.
• Να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, προκειμένου να μετριάσουν αυτά τα εμπόδια.


Λόγω της σπουδαιότητας της έρευνας και για τις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σας καλούμε να συμπληρώσετε το εν λόγω ερωτηματολόγιο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://webnet.oecd.org/Survey/Survey.aspx?s=5a52314e4b08429db5b02392502fe865
έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2012.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου