Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ.


Στὴν προσπάθεια νὰ μὴ πεινάῃ κανεὶς ἀδελφός μας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν σὲ συνεργασία μὲ τὰ «Super Market» τῆς πόλεώς μας, συγκεντρώνει τρόφιμα τὰ ὁποῖα διατίθενται γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἐχόντων ἀνάγκη.
Ἤδη στὴ φιλόθεη καὶ φιλάνθρωπη αὐτὴ προσπάθεια προσετέθησαν μὲ πολλὴ ἀγάπη τὰ S/M «ΚΡΟΝΟΣ» καὶ «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ». Τὰ τρόφιμα συγκεντρώνονται στὸ χῶρο τῶν καταστημάτων σὲ εἰδικοὺς καλάθους.Ὑπενθυμίζουμε ὅτι συνεχίζεται ἡ συγκέντρωση τροφίμων καὶ στὰ Super Markets τὰ ὁποῖα εἶχαν προσφερθεῖ νά βοηθήσουν, μέσω τῆς κοινῆς προσπαθείας τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (LIDL, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ).
Πιστεύουμε ὅτι ὅπως μέχρι τώρα ἡ ἀνταπόκριση τῶν συμπολιτῶν μας ἦτο συγκινητικὴ καὶ μεγάλη, ἔτσι θὰ συνεχισθῇ καὶ μετὰ ταῦτα.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις εὐχαριστεῖ ὅλους καὶ εὔχεται νὰ ἔχουν πλουσία τὴ χάρη καὶ τὴν δωρεὰ τοῦ Κυρίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου