Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΑ.


Δημοπρατείται στις 30 Μαΐου από τη ΔΕΥΑΑ, το πρώτο μεγάλο έργο που θα εκτελεστεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με τίτλο "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού και Διαχείριση Διαρροών του Πόσιμου Νερού του Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Αγρινίου".
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.351.750,00 € και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα τοποθετηθεί σύστημα τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΑ. Στόχος του έργου, είναι η ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού των διαρροών του δικτύου ύδρευσης και της έγκαιρης διάγνωσης και επισκευής των βλαβών που παρουσιάζονται σε αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου