Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

ΠΛΗΡΩΜΗ Β΄ ΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 144 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, καλεί τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο Mέτρο 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς» και έχουν λάβει την α’ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που απορρέει από την ένταξή τους, να υποβάλλουν το αίτημα πληρωμής της β’ δόσης του επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της εκμετάλλευσής τους.

Το πρόγραμμα αφορά σε περίπου 42.000 δικαιούχους από 32 καπνοπαραγωγικούς νομούς της χώρας. Σε αυτούς έχουν ήδη καταβληθεί 94 εκ. ευρώ κατά το έτος 2011, ενώ το 2012 υπολογίζεται η καταβολή περί των 62 εκ. ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και http://www.opekepe.gr σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30/4/2012.Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος θα πρέπει να εκτυπώσει την αίτηση από το σύστημα και στη συνέχεια να την υπογράψει με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του. Οι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν, το αργότερο μέχρι και τις 10/5/2012 στην «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2 (Λ. Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα).


Επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν:

α) από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση http://www.minagric.gr
β) από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, στη διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr
γ) από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) http://www.opekepe.gr
δ) στο email kmelas@mou.gr
ε) στα τηλέφωνα: 2105275206, 2105275252 και 2105275248.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου