Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

ΣΕ ΕΞΕΛΙΚΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ .


Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Πάρης Κουκουλόπουλος και η οποία απεστάλη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνεται σειρά οδηγιών για τη ρύθμιση του ζητήματος της μεταφοράς μαθητών, εξέλιξη για την οποία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη ενημερώσει, κατά το μέρος που την αφορά, τους Δήμους της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών παρατείνονται ως έχουν μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, δηλαδή έως τις 30/6/2012.

Κατά την εγκύκλιο η παράταση αυτή δίνεται προκειμένου να δοθεί χρόνος στους Δήμους για να ολοκληρώσουν τους εν εξελίξει διαγωνισμούς τους ενώ ακόμα αποσαφηνίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις, στους διαγωνισμούς των Δήμων, έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος και έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες (έλεγχος νομιμότητας, προσυμβατικός έλεγχος, κ.α.) θα πρέπει να γίνει άμεσα η υπογραφή των συμβάσεων, οπότε και λύονται αυτοδικαίως οι παρατάσεις συμβάσεων μεταξύ μεταφορέων και Περιφερειών κατά το μέρος που αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται ανάμεσα στους Δήμους και τους μεταφορείς.

Με την ίδια πάντοτε εγκύκλιο καλούνται οι Δήμοι που έχουν αναδείξει ανάδοχους με διαγωνισμούς, αλλά οι ανάδοχοι αρνούνται να υπογράψουν, οφείλουν να προχωρήσουν σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του αναδόχου και παράλληλα να προχωρήσουν σε διαδικασίες ανάθεσης για τη μεταφορά των μαθητών στα συγκεκριμένα δρομολόγια εις βάρος και για λογαριασμό του αρχικού αναδόχου. Ταυτόχρονα, η εγκύκλιος σημειώνει ότι οποιαδήποτε σχετική καθυστέρηση εκ μέρους των Δήμων «θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Εξάλλου και σύμφωνα με την εγκύκλιο η παράταση των συμβάσεων μέχρι 30/6 γίνεται αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται άλλη πράξη ενώ τέλος, ενόψει του επόμενου σχολικού έτους 2012-13, καλούνται οι Δήμοι να δρομολογήσουν έγκαιρα τις διαδικασίες για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών έχοντας υπ’ όψιν ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίζει να εκτελεί την αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών, με συνέπεια και καλή συνεργασία με όλες τις πλευρές, έως ότου ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος η οποία θα λήξει με την πλήρη ανάληψη της αρμοδιότητας από τους Δήμους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου