Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ - ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΩ ΒΑΛΤΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.Ανδρέας Μακρυπίδης: «Να ενταχθεί στο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” το έργο Άρδευσης-Ύδρευσης Κάτω Βάλτου Αμφιλοχίας»

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της άρδευσης Κάτω Βάλτου και της ύδρευσης Αμφιλοχίας ζητάει ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης με ερώτηση του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη. Ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι για να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου απαιτείται η χρηματοδότηση μέσα από το αναθεωρημένο πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Το σημαντικό έργο της άρδευσης Κάτω Βάλτου και της ύδρευσης Αμφιλοχίας αποτελεί για τους κατοίκους της περιοχής αίτημα πολλών δεκαετιών, αφού η ολοκλήρωσή του θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα και της περιοχής και όλου του Νομού, θα δώσει νέα χαρακτηριστικά δυναμικής αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης, και θα συμβάλλει στην ποιότητα και τις συνθήκες ζωής των δημοτών.
Το έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή της διώρυγας Δ1, την αποπεράτωση της Διώρυγα Αμβρακίας, την κατασκευή της διώρυγας Αμφιλοχίας, την διώρυγα και σήραγγα Βάλτου καθώς και όλα τα συνοδευτικά έργα που περιλαμβάνουν το Αντλιοστάσιο Αμφιλοχίας, την οδοποιία και τα τεχνικά έργα.Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση της επέκτασης της διώρυγας μεταφοράς νερού από τον Αχελώο ποταμό στον, προς άρδευση κάμπο, του Κάτω Βάλτου είναι έργο ζωής, έργο πνοής για την αγροτική αυτή περιοχή, αλλά και ευρύτερα, αφού μετά την περάτωση του έργου θα αρδευτεί συνολική έκταση 100.000 στρεμμάτων.
Με την κατασκευή του έργου θα δοθεί λύση και στο μεγάλο πρόβλημα της ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας, ο οποίος υδρεύεται από πηγές και γεωτρήσεις, και εξαντλεί τον υδροφόρο ορίζοντα, ζήτημα που αφορά άμεσα την υγεία των είκοσι χιλιάδων (20.000), και πλέον, κατοίκων της περιοχής.
Σήμερα έξι (6) χρόνια μετά την Δημοπράτηση παρατηρείται καθυστέρηση στην πρόοδο και τη χρηματοδότηση του έργου, αλλά και στην ολοκλήρωση της μελέτης για τα εγγειοβελτιωτικά έργα των παραλίμνιων περιοχών και της περιοχής Βάλτου, αν και πρέπει να αναγνωριστεί και το θετικό βήμα της ένταξης των μελετών των αρδευτικών έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση του έργου, η δημοπράτηση των συμπληρωματικών εργασιών και η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων υποδομής πρέπει να προχωρήσει άμεσα και απρόσκοπτα, μέσα από την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο αναθεωρημένο «Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Έτσι θα εξασφαλιστεί η υλοποίηση του συνόλου του έργου, και θα στηριχτεί η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή, αφού τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον υδροφόρο ορίζοντα και στα ύδατα της λίμνης Αμβρακίας, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας και της υπεράντλησης, καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών, και ταυτόχρονα επιβαρύνουν το περιβάλλον.Κατόπιν των ανωτέρω.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Εαν προτίθεται να εντάξει το έργο άρδευσης-ύδρευσης Κάτω Βάλτου Αμφιλοχίας στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στην αναθεώρηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα και να ολοκληρωθεί σύντομα η αποπεράτωση του;»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου