Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΟΑΕΔ αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα επιχορήγησης 5.000 άνεργων πτυχιούχων.ΣΤΗΝ υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 5.000 ανέργων έως 35 ετών, πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα προχωρά ο ΟΑΕΔ.
Οι αρμόδιοι διαμορφώνουν την επιδότηση των ανέργων σύμφωνα με τον νέο βασικό μισθό, ο οποίος μειώνεται κατά 22%.

Οι επιχειρήσεις θα προβλέπεται να επιχορηγούνται για διάστημα 24 μηνών και στη συνέχεια θα δεσμεύονται να μη μειώσουν τον αριθμό του επιχορηγούμενου προσωπικού τους για τους επόμενους τρεις μήνες.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους πρώτους 12 μήνες, από 30 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά, τώρα, μετά τη μείωση του κατώτατου μισθού σχεδιάζεται να είναι 20 - 25 ευρώ, ενώ για το δεύτερο δωδεκάμηνο ως ποσό επιχορήγησης θα ορίζεται το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κύριων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων για κάθε κατηγορία, μέχρι του ύψους των κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στο ποσό της επιχορήγησης θα συμπεριλαμβάνεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας για τους μήνες που καταβάλλονται στη διάρκεια του προγράμματος.


Για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα υπάρχει η προϋπόθεση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της (με απόλυση ή πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου) κατά το προηγούμενο τρίμηνο από την ημερομηνία της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.

Για την έγκριση του προγράμματος, μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, θα υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση. Ο προϋπολογισμός, πριν από την αναπροσαρμογή του ποσού της επιδότησης, για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν 67,5 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ σε αναμονή βρίσκονται τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), που στοχεύουν στη δημιουργία 30.000 θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία αναπτυξιακών συμπράξεων. Τα ΤΟΠΣΑ προκηρύσσονται από τις 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Περιλαμβάνουν δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κ.ά.


Πηγή: www.express.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου