Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

12η συνεδρίαση του ΕΣΕΤ -Δήλωση της Υπουργού και του Προέδρου του ΕΣΕΤ.12η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) -Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, και του Προέδρου του ΕΣΕΤ, Σταμάτη Κριμιζή

Δήλωση της Υπουργού, Άννας Διαμαντοπούλου :
Σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας προχωρά μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο χώρο της Έρευνας και της Καινοτομίας. Σήμερα αποφασίζεται για να κατατεθεί στη Βουλή, η πρώτη φάση της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας που αφορά μεγάλης κλίμακας αλλαγές και συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Ινστιτούτα και στα Ερευνητικά Κέντρα της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που από 56 θα γίνουν 31. Θα γίνουν αντίστοιχης κλίμακας συγχωνεύσεις και αλλαγές στα Ινστιτούτα της Ακαδημίας Αθηνών.
Δήλωση του Προέδρου του ΕΣΕΤ, Σταμάτη Κριμιζή:
Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού έχει ξεκινήσει από την περασμένη άνοιξη. Το ΕΣΕΤ δούλεψε μαζί με τη ΓΓΕΤ και την Υπουργό για τη σωστή αξιολόγηση και αποφάσισε σχετικώς με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Ερευνητικών Κέντρων. Έτσι όλη η ερευνητική κοινότητα είχε την ευκαιρία να καταθέσει τη γνώμη της. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και σήμερα που είναι η τελική συζήτηση για αυτό το θέμα, μπορούμε να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα
Η νέα πολιτική για την Έρευνα και Τεχνολογία :
Η δημόσια συζήτηση για την αλλαγή του νόμου άρχισε από το φθινόπωρο του 2010 και οργανώθηκε με χρονοδιαγράμματα και συγκροτημένη προσέγγιση την άνοιξη του 2011. Για την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού ο διάλογος ξεκίνησε την άνοιξη του 2011 στη Σύνοδο των Πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων.
Η διαδικασία περιελάμβανε συναντήσεις της Υπουργού, Άννας Διαμαντοπούλου, και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Κώστα Κοκκινοπλίτη, με τους Πρόεδρους των Ερευνητικών Κέντρων, την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών καθώς και επιμέρους διαβουλεύσεις και συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα όπου ζητήθηκαν και κατατέθηκαν προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Καθοριστική επίσης υπήρξε η συμμετοχή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στην όλη διαδικασία.
Η ενίσχυση του τριπτύχου «Παιδεία- Έρευνα- Καινοτομία» είναι θεμελιώδης επιλογή της αναπτυξιακής πολίτικης της χώρας. Η διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία περιλαμβάνει δυο αλληλένδετες μεταρρυθμίσεις για την επιστήμη και την ανάπτυξη: δημιουργία ενιαίου χώρου έρευνας και νέο, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί την έρευνα και την διασύνδεση της με την παραγωγή και την κοινωνία.
Παράλληλα είναι επιτακτική η ανάγκη αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της δομής και λειτουργίας του ερευνητικού συστήματος και η αντιμετώπιση του κατακερματισμού και της διάσπασης δράσεων και υποδομών. Προσπάθειες μετασχηματισμού έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 15 χρόνια χωρίς τελική υλοποίηση.
Η πολιτική της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού περιλαμβάνει 2 φάσεις. Η πρώτη αφορά συγχωνέυσεις Ινστιτούτων και η δεύτερη αλλαγές ευρύτερης κλίμακας που θα βασίζονται στο νέο νόμο.
Το ΕΣΕΤ στην σημερινή του συνεδρίαση εκφράζει την τελική του άποψη σχετικά με τις προτεινόμενες συγχωνέυσεις που περιλαμβάνονται στην Α’ φάση όπως διαμορφωθήκαν από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Συμφώνα με τις προτάσεις, τα 56 Ινστιτούτα των Ερευνητικών Κέντρων, που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ, θα συμπτυχθούν σε 31. Παράλληλα, θα γίνει εξορθολογισμός και στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, από 14 σε 2.
Βασικός σκοπός της πρότασης αναδιάρθρωσης είναι:
α) η συγκέντρωση κρίσιμης μάζας σε επιλεγμένους επιστημονικούς τομείς,
β)η λειτουργική ενοποίηση των ερευνητικών ινστιτούτων με θεματική συνάφεια και
γ) οικονομίες κλίμακας ως προς το πλήθος και τη διαχείριση των ινστιτούτων.
Με τον νέο νόμο που θα κατατεθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα θα συμπληρωθεί ο ευρύτερος σχεδιασμός του Υπουργείου για την υλοποίηση της στρατηγικής στην Έρευνα, στην Τεχνολογική Ανάπτυξη και στην Καινοτομία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου