Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Το ΔΝΤ ενέκρινε την τρίτη δόση .


Εκταμιεύεται άμεσα. Εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση. Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ταμείου


Κεφάλαια €2,5 δισ. θα εισρεύσουν άμεσα στα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς το ΔΣ του Ταμείου ενέκρινε τηνεκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου προς τη χώρα μας. Η ανακοίνωσ που συνοδεύει την απόφαση και οι δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΔΝΤ αναμένεται ότι θα επηρεάσουν θετικά τις αγορές και θα περιορίσουν τα spreads των ελληνιών ομολόγων, τα οποία κινούνταν την Παρασκευή στις 900 μονάδες βάσης.


Στην ανακοίνωση γίνεται σαφές ότι το ΔΝΤ θα εξετάσει σε επόμενη σύσκεψη το θέμα της επιμήκυσης της αποπληρωμής του ελληνικού δανειου, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσες για το θέμα με την ΕΕ και την Κομισιόν.

Η ανακοίνωση του ΔΝΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε σήμερα τη δεύτερη εξέταση της απόδοσης της Ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που στηρίζεται από μια τριετή Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (ΔΕΔ) για την Ελλάδα. Η ολοκλήρωση της εξέτασης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση ποσού που ανέρχεται σε 2,16 δισεκατομμύρια Μονάδες Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 2,5 δισεκατομμύρια Ευρώ), ανεβάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της Διευθέτησης Ετοιμότητας Διάθεσης σε 9,13 δισεκατομμύρια Μονάδες Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 10,58 δισεκατομμύρια Ευρώ).
Η ΔΕΔ, η οποία εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου 2010 (Δελτίο Τύπου 10/187), αποτελεί μέρος πακέτου χρηματοδοτικής συνεργασίας με χώρες μέλη της περιοχής του Ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 110 δισεκατομμύρια Ευρώ, και το οποίο είναι διάρκειας τριών ετών. Το πακέτο περιλαμβάνει έκτακτη πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ, που ανέρχεται σε ποσοστό ανώτερο του 3.200 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδος, το οποίο εγκρίθηκε με τις επιταχυμένες διαδικασίες Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου.
Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Μουρίλο Πορτουγκάλ, Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτή Πρόεδρος, είπε:
“Το πρόγραμμα που στηρίζεται από το Ταμείο συνεχίζει να αποδίδει καλώς, και αξίζουν συγχαρητήρια στις ελληνικές Αρχές για την αποφασιστική εφαρμογή των δύσκολων και φιλόδοξων μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Ο πληθωρισμός μειώνεται και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα. Δεδομένων των σημείων πίεσης στο δημόσιο τομέα και και του συνεχιζόμενου δυσμενούς επενδυτικού κλίματος που εξακολουθεί να υπάρχει, παραμένουν ουσιαστικής σημασίας οι συνολικές και έγκαιρες μεταρρυθμίσεις, για να διασφαλιστεί η δυναμική στην ανανεωμένη ανάπτυξη και στα επίπεδα βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, με την παράλληλη προστασία των ευάλωτων ομάδων.
Η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακή. Οι οφειλές είναι θέμα που απαιτεί μέριμνα, αλλά η συνεχιζόμενη υπό-εκτέλεση του προϋπολογισμού θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το τέλος του έτους. Η πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την προσπάθεια επίτευξης του αρχικού στόχου του προγράμματος για το 2011, σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του ελλείμματος από πρόσφατες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών δεδομένων θα αντισταθμισθούν πλήρως.
“Είναι σημαντικό να προωθηθούν πιο επιθετικά οι δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για να διασφαλιστεί μια εξυγίανση που θα διαρκέσει. Η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης και η διαχείριση των δημόσιων χρηματοοικονομικών παραμένουν σε προτεραιότητα. Χρειάζονται συνολικά σχέδια δράσης με συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες για την προώθηση μεταρρυθμίσεων σε κρατικές επιχειρήσεις, στον τομέα της υγείας, καθώς και σε άλλους τομείς.
“Εξίσου σημαντικής σημασίας είναι το ευρύτερο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ώστε να προωθηθεί μια εύρωστη ανάκαμψη που οδηγείται από επενδύσεις. Οι τομείς ζωτικής σημασίας περιλαμβάνουν τις μεταρρυθμίσεις του δευτέρου σταδίου στην αγορά εργασίας, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την απελευθέρωση της αγοράς στους τομείς του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου.
“Οι τράπεζες είχαν πρόσφατα κάποια επιτυχία στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους. Αν χρειαστεί, οι Αρχές διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα να στηρίξουν τα κεφάλαια και τη ρευστότητα. Επικροτούμε την αφοσίωσή τους στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση του τομέα των κρατικών τραπεζών.
“Μια διευθέτηση για την Ελλάδα για τη μετάβασή της σε καθεστώς Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού, που προβλέπει μεγαλύτερες παρατάσεις της περιόδου αποπληρωμής σε σύγκριση με την τρέχουσα Διευθέτησης Ετοιμότητας Παροχής, θα προωθηθεί για εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ όταν επιτευχθούν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για παράλληλη παράταση της λήξης των δικών τους δανείων”, προσέθεσε ο κύριος Πορτουγκάλ.


Πηγή: Σοφοκλέους in

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου