Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Πάει για τεμαχισμό η ΔΕΗ - Κόβει τον τομέα μεταφοράς ενέργειας


Το από καιρό αναμενόμενο πρώτο βήμα για τον τεμαχισμό της ΔΕΗ έγινε, με την έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος του διαχωρισμού του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρίας. Από τις τρεις εναλλακτικές επιλογές που δίνει η σχετική κοινοτική Οδηγία 2009/72, υοθετείται τελικά το μοντέλο του «Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς», το οποίο είχε προεπιλεγεί από το ΔΣ της ΔΕΗ. Στις 30 Δεκεμβρίου θα επικυρωθεί και τυπικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.


Το σύνολο της δραστηριότητας της γενικής διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ, η ιδιοκτησία και η διαχείριση των δικτύων μεταφοράς προβλέπεται να μεταφερθούν σε 100% θυγατρική της ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό θα ενεργοποιηθεί η υπάρχουσα θυγατρική «ΔΕΗ τηλεπικοινωνίες», η οποία δεν είχε αντικείμενο από την περίοδο που η ΔΕΗ αποσύρθηκε από τον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ, το προσωπικό Μονάδων της Επιχείρησης που απασχολείται στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς, καθώς και το προσωπικό που θα προσληφθεί στα πλαίσια της Προκήρυξης 1/2007 και προορίζεται για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς (καθώς και όποιο προσωπικό λοιπών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. μετακινηθεί στη θυγατρική) θα ενταχθεί στη θυγατρική εταιρεία σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002 (άρθρο 4) και θα συνεχίσει την εργασιακή σχέση του υπό το νέο εργοδότη, με τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Την ίδια ώρα, εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν και με τις δραστηριότητες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε εφαρμογή πάντα της κοινοτικής οδηγίας. Η ιδιοκτησία του δικτύου θα παραμείνει στη ΔΕΗ, ωστόσο η διαχείρισή του θα μεταφερθεί σε άλλη 100% θυγατρική εταιρία. Το ίδιο θα γίνει και με τα δίκτυα των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα.
Στη μεταφορά περιλαμβάνονται τα δίκτυα και οι λοιπές εγκαταστάσεις υψηλής και υπερυψηλής τάσης, από 66 έως 400 κιλοβόλτ. Οι λοιπές εγκαταστάσεις εντάσσονται στη διανομή.

Πηγή: Σοφοκλέους in

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου