Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΟΑΕΔ αναστέλλει από το 2011 το πρόγραμμα επιδότησης εισφορών για 200.000 θέσεις απασχόλησης.


Eως τις 31 Δεκεμβρίου θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών για 200.000 θέσεις εργασίας με στόχο τη διατήρηση 400.000, καθώς η ηγεσία του ΟΑΕΔ προχωρά σε προσωρινή αναστολή του και σε περιοριστικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις λόγω της ανάγκης προσαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Μέχρι τώρα έχουν επιδοτηθεί 111.873 θέσεις εργασίας. Η επιδότηση των υπολοίπων θα ανασταλεί έως ότου οριστούν οι νέοι όροι και προϋποθέσεις ένταξης τους πρώτους μήνες του 2011 με νέα υπουργική απόφαση.


Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν.304/2009 στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης" (2009/C83/01).

Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν θα βασίζονται πλέον στον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Στοιχεία ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού, έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 111.873 θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον έχουν δεσμευθεί για τη διατήρηση 246.433 θέσεων εργασίας.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατανέμονται ως ακολούθως:
- Επιχειρήσεις που απασχολούν από δύο έως εννέα εργαζόμενους έχουν υποβάλει αιτήσεις για 30.890 θέσεις.
- Επιχειρήσεις που απασχολούν από δέκα έως 49 εργαζόμενους 42.943 αιτήσεις.
- Eπιχειρήσεις που απασχολούν πάνω απο 50 εργαζόμενους, 38.040 αιτήσεις.

Νέα ΚΥΑ
Για την τροποποίηση του προγράμματος θα εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ πριν από την επανέναρξη του προγράμματος.
Στη νέα υπουργική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν εργαζόμενο.


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου