Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών.


Σημαντική παρέμβαση στο χώρο των μεταπρατών, των μεσαζόντων στον αγροτικό χώρο επιχειρεί η Κυβέρνηση με το Σχέδιο Νόμου που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ομόφωνα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης.

Το Σχέδιο Νόμου που αφορά το «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών» :
• θέτει σαφείς κανόνες στην εμπορία των προϊόντων
• δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στον παραγωγό
• κατοχυρώνει τη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές
• καθορίζει τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους με γνώμονα ότι το αγροτικό εισόδημα ιδιαίτερα των μικρών αγροτών αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), παίρνει Ειδικό Αριθμό Εγγραφής (ΕΑΕ) για κάθε έμπορο που συναλλάσσεται με τους αγρότες και αποτυπώνεται σ’ αυτό κάθε συναλλαγή. Για να εγγραφεί δε είναι υποχρεωμένος είτε με τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές, είτε με τις υπάρχουσες υποδομές του ο έμπορος να διαθέτει το τεκμήριο νομιμότητας στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται για παραβίαση του Μητρώου και των κανόνων είναι διττές. Για τον έμπορο η προσωρινή ή οριστική διαγραφή, η μη αναγνώριση των οικονομικών του συναλλαγών από τις εφορίες και η ποινική δίωξη που συνοδεύει το αδίκημα της απάτης. Αλλά και για τους παραγωγούς που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται προβλέπονται κυρώσεις, όπως η μη επιστροφή του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων. Έτσι αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης.

Τέλος το Μητρώο και η χρήση του συνδέεται άμεσα με το Παρατηρητήριο Τιμών αγροτικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται καθημερινά διασταύρωση των τιμών και άρα εντοπισμός των καταστάσεων αισχροκέρδειας.

Το Σχέδιο Νόμου κατατίθεται στη Βουλή αμέσως μετά το άνοιγμα των διαδικασιών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου