Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Διπλάσια η γραφειοκρατία για σύσταση εταιρείας στην Ελλάδα από ό,τι στην ΕΕ.


Η ίδρυση εταιρείας χρειάζεται στην Ελλάδα, όσον αφορά στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, το διπλάσιο χρόνο και χρήμα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας Α.Ταγιάνο, παρά την βελτίωση που έχει σημειωθεί.

Συγκεκριμένα, η σύσταση μιας νέας εταιρίας στην Ελλάδα απαιτεί 15 μέρες και 1.101 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος χρόνος στην ΕΕ είναι 8 ημέρες και το κόστος αντιστοιχεί στα 417 ευρώ.

Οι ελληνικές επιδόσεις πάντως έχουν βελτιωθεί, καθώς τη διετία 2007-2008, καθώς μέχρι τότε η σύσταση μιας νέας εταιρίας απαιτούσε 30 μέρες και 1.366 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στην ΕΕ ήταν 12 μέρες και το συνολικό κόστος ανερχόταν στα 485 ευρώ.


«Η πρόοδος σχετικά με το μέσο όρο και το κόστος για την έναρξη μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης παραμένει ασθενική στην Ελλάδα» δήλωσε ο επίτροπος μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γ.Παπανικολάου.

Από την πλευρά του, ο Γ.Παπανικολάου επεσήμανε πως η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από το βαθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων και απευθυνόμενος προς την Επιτροπή, σημείωσε τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, που επιφέρει η γραφειοκρατία στις οικονομίες των κρατών μελών, ιδίως μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, όπως το σημερινό.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος υπογράμμισε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες, που εξέφρασε ο ευρωβουλευτής και οι οποίες έχουν επισημανθεί μέσα στην αξιολόγηση του Κοινοβουλίου, σχετικά με το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη (Small Business Act), και αναγνωρίζει τη δυσκολία σύστασης μιας νέας επιχείρησης, λόγω της ποικιλομορφίας των συστημάτων, που υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη.

Έτσι, ανέφερε πως θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ενιαίου συστήματος για τη σύσταση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο η διεκπεραίωση της διαδικασίας θα γίνεται σταδιακά και θα είναι δυνατή η δημιουργία μιας επιχείρησης, εντός 48 ωρών. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών αποτελεί μέρος της πολιτικής της Επιτροπής, για παραπάνω από δέκα χρόνια.

Το 1997, εκδόθηκε, για πρώτη φορά, σύσταση, όπου προτείνει μέτρα για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών εκκίνησης μιας εταιρίας, ενώ το 2000 ο Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις περιείχε «λιγότερο δαπανηρές και ταχύτερες διαδικασίες εκκίνησης» ως ένα από τα 10 σημεία, στα οποία δίνουν έμφαση οι πολιτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ο κ. Γ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η γραφειοκρατία αποτελεί το νούμερο έναν εχθρό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη δύσκολη οικονομική περίοδο, που διανύουμε, η προσπάθεια για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας, απαιτεί απλές πρακτικές παρεμβάσεις, όπως η άρση των γραφειοκρατικών δυσκολιών, για τη σύσταση μιας επιχείρησης και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσω της διαδικτυακής παροχής του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών, που απαιτούνται για τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης».Πηγή: www.in.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου