Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας και «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε» για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργίας του Δικτύου Αυτόματων Τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων προστατευόμενης περιοχής υγροτόπων Αμβρακικού» αποφάσισε χθες (Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010) το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας.


Η προγραμματική σύμβαση αφορά στην υλοποίηση και υποστήριξη παρακολούθηση της λειτουργίας του Δικτύου των Αυτόματων Τηλεμετρικών Σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των νερών του Αμβρακικού Κόλπου.
Ειδικότερα αφορά:
Στην ορθή λειτουργία του συστήματος για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής.
Στην παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών των ποταμών και του κόλπου.
Στην απαραίτητη συλλογή - έλεγχο - επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων προς αποφυγή δυσμενών (ανοξικών) φαινομένων στον Αμβρακικό.
Στον έλεγχο της λειτουργίας και την απαιτούμενη συντήρηση του δικτύου.
Στην αξιολόγηση σε ημερήσια βάση των τιμών των παραμέτρων πριν την ανάρτηση τους στο δικτυακό τόπο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών σε πραγματικό χρόνο αποτελείται από:
Τέσσερις σταθερούς σταθμούς στις όχθες των ποταμών Λούρου και Αράχθου.
Τέσσερις πλωτούς σταθμούς εγκατεστημένους στον Αμβρακικό Κόλπο.
Ένα κινητό σταθμό.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου