Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων του ΥΠΕΚΑ


Θάνος Μωραΐτης: «Βάζουμε τα θεμέλια για τις επόμενες δεκαετίες, απελευθερώνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας»
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσίασε την Τετάρτη 28 Ιουλίου, σε κοινωνικούς φορείς το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για τη Πραγματική Οικονομία.
Στους δέκα μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου και από την ίδρυση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος θεσμικών παρεμβάσεων, νομοθετικών και άλλων, που επιτρέπουν την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων που επεξεργάσθηκε το ΥΠΕΚΑ κατά το διάστημα αυτό.
«Το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων που παρουσιάζουμε σήμερα στοχεύει στο μέλλον, στην ανάπτυξη της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες, σε μια Ελλάδα όπου κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη οικονομία. Είναι η πράσινη απάντηση στην κρίση, μέσα από την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας που θα διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα. Σε αυτό το νέο τοπίο, το ΥΠΕΚΑ καλείται να διαδραματίσει ρόλο καθοριστικό, ώστε να κατευθύνει και να συντονίσει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. » τόνισε σε δήλωση του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνος Μωραΐτης
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, το πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων, «στοχεύει στην Ελλάδα του 2020, του 2030. Μία Ελλάδα που θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Την Ελλάδα που επιδιώκει να παίξει σημαντικό ρόλο, τοπικά και περιφερειακά στη νέα πραγματικότητα που φέρνει η «πράσινη οικονομία».
Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι τα ακόλουθα:
• Προσέλκυση και πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό €44,44 δισ. έως το 2015.
• Δημιουργία άνω των 210.000 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων 27.000 αφορούν σε προσωπικό μόνιμης απασχόλησης.
• Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μερικούς από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών, των εγκαταστάσεων και παραγωγής εξοπλισμού, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών και μελετών παντός τύπου καθώς και του τομέα της επικοινωνίας.
• Μεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας μέσω της δημιουργίας νέων κλάδων, νέων ειδικοτήτων και νέων προϊόντων.
• Αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
• Επίτευξη σημαντικών δημοσιονομικών οφελών μέσω της ανάσχεσης του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των δαπανών σε επιδόματα ανεργίας και κίνητρα απασχόλησης, αύξηση των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τόνωση της ζήτησης μέσω της δημιουργίας νέων εισοδημάτων.

Απώτερος σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι η αξιοποίηση της δυναμικής του ιδιωτικού τομέα μέσω της απελευθέρωσης των θεσμών όπου το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει ρόλο συντονιστικό μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την καθοδήγηση της οικονομίας προς ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του προγράμματος με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό.

Οι βασικοί Πυλώνες του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθοι:
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μεταβαίνοντας σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα:
Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων:
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό στο περιβάλλον:
Ενίσχυση των μηχανισμών και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης:
Το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου αποτελεί προϊόν της συγκροτημένης προσπάθειας της Κυβέρνησης για την εφαρμογή μίας βιώσιμης αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα τόσο σε περιβαλλοντικό, ενεργειακό και χωροταξικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης της και της εξόδου της από την οικονομική κρίση, θέτοντας γερά θεμέλια για τις επόμενες γενιές.
Μέσω του Προγράμματος αυτού προωθούνται λύσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική οικονομία, αποσκοπώντας στην αυτάρκεια και βιωσιμότητα της. Οι επενδύσεις του Προγράμματος Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την επανεκκίνηση των παραγωγικών φορέων της χώρας παρέχοντας τόνωση στην δραστηριότητα μερικών από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας σημαντικό εγχώριο αναπτυξιακό απόθεμα μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της επένδυσης στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες.
Η υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού Προγράμματος θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια και συνεχή διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση της θετικής ανταπόκρισης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του Προγράμματος. Το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα επιδιώξει τον διάλογο αυτό και θα είναι ανοικτό σε κάθε πρόταση προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του Προγράμματος.»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου