Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


«Τα φυτοφάρμακα θα πρέπει πρώτα να προστατεύουν τον αγρότη και την δημόσια υγεία και μετά το χωράφι» τόνισε η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου θεσμικού πλαισίου για τα γεωργικά φάρμακα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Κοινοβουλίου.

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εθνικής νομοθεσίας που αφορά έναν κρίσιμο για την αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία αλλά και την εθνική οικονομία, τομέα.

«Τα γεωργικά φάρμακα αυξήθηκαν την τελευταία πενταετία κατά 112,5% και συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής από 1 έως 6%» σημείωσε η Υπουργός αναφορικά με την επίπτωση της τιμής των φυτοφαρμάκων στο τελικό κόστος των αγροτικών προϊόντων και πρόσθεσε «με την δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και Εισροών μπαίνει φραγμός στις ανεξέλεγκτες τιμές των γεωργικών φαρμάκων»

Στο επίκεντρο της νέας νομοθεσίας μπαίνει η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα, ως μέσα για την προστασία των καλλιεργειών από ασθένειες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του χρήστη των γεωργικών φαρμάκων, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Η κ. Μπατζελή υπογράμμισε ότι «δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση στον αγρότη που καλεί τον γεωπόνο στην παραγωγή του προκειμένου να συνταγογραφήσει τα φάρμακα που χρειάζεται» ξεκαθάρισε όμως ότι μπαίνει φρένο στην ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυτοφαρμάκων καθώς «για την αγορά κάθε φυτοφαρμάκου, για πρώτη φορά ο αγρότης θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και τη δήλωση του ΟΣΔΕ, ώστε να εγγραφεί στο συνταγολόγιο και να υπάρχει αντιστοιχία των φυτοφαρμάκων με την αγροτική παραγωγή. Το κόστος και η τιμή θα οριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η αποτροπή των πρακτικών καρτέλ».

Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης, υπογράμμισε ότι «τα φυτοφάρμακα αποτελούν μια από τις εισροές που θα ρυθμιστούν και στη συνέχεια έπονται τα λιπάσματα και οι σπόροι. Για το ΥΠΑΑΤ, ο έλεγχος του κόστους και της ποιότητας των εισροών αποτελεί κομβικό θέμα για μια ποιοτική γεωργία».

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα κι απαιτήσεις, ενός νομοθετικού πλαισίου που ανάγεται στη δεκαετία του ’70.

Το προτεινόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά φάρμακα δομείται γύρω από 6 άξονες:

1.Διαδικασία αδειοδότησης των γεωργικών φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων φυτοπροστασίας
2. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
3. Εθνικό Συνταγολόγιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
4. Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων
5. Παρακολούθηση τιμών γεωργικών φαρμάκων
6. Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων – Κυρώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου