Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σήμερα η υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αννα Διαμαντοπούλου θα υπογράψει Πρωτόκολλο μεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος συνεργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη και η ποιοτική αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και γενικά του κοινωνικού συνόλου, χωρίς να θίγεται η αποστολή και ο ρόλος του κάθε συνεργαζόμενου φορέα.

Τo πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας για το σχολικό έτος 2010-2011 εφαρμόζεται ως εξής:

- ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου Χανίων με το Πολυτεχνείο Κρήτης

- 1ο ΕΠΑΛ Α' Δ/νσης Αθήνας με το ΤΕΙ Αθήνας

- 8ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

- 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας με το ΤΕΙ Πάτρας

- 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης με το ΤΕΙ Κρήτης

.Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου