Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Να διευκολυνθούν οι αγρότες για τα φωτοβολταϊκά.


Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Ανδρέας Μακρυπίδης, με ερώτηση του προς τις Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα. Κατερίνα Μπατζελή και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κα. Τίνα Μπιρμπίλη, ζητά να διευκολυνθούν οι αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αυξάνοντας κατά 3 μήνες το χρονικό περιθώριο για την κατάθεση των κατά προτεραιότητα αιτήσεων των αγροτών, αφού το συγκεκριμένο πλεονέκτημα κινδυνεύει να ακυρωθεί στην πράξη λόγω καθυστερήσεων και επιπλέον αποσαφηνίζοντας το πλαίσιο και τους όρους για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας όπως είναι τα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια ώστε να μην υπάρξουν άδικοι αποκλεισμοί.


Συγκεκριμένα με την ερώτηση του ο Βουλευτής αναφέρει τα εξής: «Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από κατ’ επάγγελμα αγρότες αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα των αγροτών που έγινε πράξη με τον πρόσφατο νόμο 3851/2010.Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι σε σωστή κατεύθυνση, αφού ενισχύει το εισόδημα των αγροτών, αυξάνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προωθεί την πράσινη ανάπτυξη στις τοπικές οικονομίες.

Συγκεκριμένα, στις διατάξεις του νόμου προβλέπεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες να υποβάλλουν αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέχρι 100 Kw, δίνοντας τους το πλεονέκτημα της κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα κατάθεσης αιτήσεων μέχρι 3 μήνες από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία όπου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις γενικά για τους ιδιώτες.

Παρόλαυτα έχουν υπάρξει παράγοντες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση κατάθεσης των αιτήσεων οδηγώντας πρακτικά στην κατάργηση του πλεονεκτήματος των αγροτών.

Επιπλέον, ασάφειες στην αντιμετώπιση των ιδιοκτησιακών καθεστώτων, όπως είναι οι περιπτώσεις συνιδιοκτησίας των εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίων που είναι συνήθεις στον αγροτικό τομέα λόγω κληρονομιάς, δημιουργούν ερωτηματικά σε πληθώρα αγροτών για τις δυνατότητες συμμετοχής τους.

Επειδή υπήρξε καθυστέρηση της έκδοσης των απαραίτητων εγκυκλίων που προβλέπονται από τον νόμο καθώς και του οδηγού υποβολής αιτήσεων.

Επειδή, στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, οι αγρότες είναι απασχολημένοι με αγροτικές δραστηριότητες και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών βρίσκονται σε καλοκαιρινή άδεια, γεγονός που δυσχεραίνει την απαραίτητη ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τις δυνατότητες των φωτοβολταϊκών επενδύσεων και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται.

Επειδή πρέπει να αποσαφηνιστούν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες και να μην υπάρξουν αδικίες.

Επειδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών που δεν πρέπει να χαθεί.

Ερωτούνται οι κ. Υπουργοί:

• Εάν προτίθενται να αυξήσουν κατά ένα εύλογο χρονικό διάστημα (3 μήνες) το περιθώριο για την κατ’εξαίρεση κατάθεση αιτήσεων για φωτοβολταϊκά των κατ’επάγγελμα αγροτών ώστε να δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης και συμμετοχής σε όσους αγρότες επιθυμούν;

• Σε τι ενέργειες θα προβούν ώστε να αποσαφηνιστούν οι όροι για όλα τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα και να μην υπάρξουν άδικοι αποκλεισμοί;»

".Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου