Τρίτη 18 Μαΐου 2010

Εγκαίνια του 6ο Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου


Εγκαινιάσθηκε χθες (Δευτέρα 17 Μαΐου 2010) το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, που κατασκεύασε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας με προϋπολογισμό μελέτης 1.600.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Γ΄ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος.
Στην ομιλία του ο κ. Σώκος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Διαπιστώνω, τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια αναρχία επιλογών σε σχέση με την ανάπτυξη της σχολικής στέγης στη χώρα μας και ένας αναποτελεσματικός τρόπος κατασκευής σχολείων, που τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει ο τόπος μας.
Υπάρχει ταυτόχρονα, εξαιτίας αυτής της αναρχίας των επιλογών και των φορέων που ασχολούνται με τα κτιριακά, μια φοβερή σπατάλη πόρων την στιγμή κατά την οποία κατασκευάζουμε σχολεία βάση αιτημάτων τοπικών παραγόντων και όχι βάσει πραγματικών αναγκών που έχουν συγκεκριμένες περιοχές με αποτέλεσμα οι πόλεις να στερούνται κτιριακών υποδομών σε αρκετές περιπτώσεις.Η Ναύπακτος έχει έλλειμμα πάνω από εβδομήντα αίθουσες διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή το νούμερο είναι τρομακτικό.
Επίσης και το Αγρίνιο και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζουν μεγάλο έλλειμμα σχολικής στέγης.
Από την άλλη μεριά έχουμε σχολεία για τα οποία ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν έχουν μαθητές και κλείνουν.
Αυτή η άναρχη, η αναποτελεσματική, η ντροπιαστική κατάσταση σε σχέση με την κατασκευή των σχολείων στη χώρα μας για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, είναι αποτέλεσμα μιας δομής η οποία πραγματικά θα πρέπει να αλλάξει και ελπίζω τώρα, με την διοικητική μεταρρύθμιση, να αλλάξει.
Δεν χρειαζόμαστε φορείς ή οργανισμούς που παραπέμπουν στην μεταπολεμική Ελλάδα, όπως είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.
Ο οργανισμός που εμποδίζει την ανάπτυξη σχολικής στέγης.
Ο νοικοκύρης, ο υπεύθυνος για τις υποθέσεις των πολιτών, για να λύνει προβλήματα, που είναι ο δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στην κατασκευή των σχολείων.
Έχει ευθύνη να είναι αρωγός στις προσπάθειες, να βρίσκει οικόπεδα, να πολεοδομεί περιοχές, να είναι έτοιμη η γη, προκαθορισμένη για την κατασκευή των σχολείων για να μπορέσει μετά η Νομαρχία και το κράτος με τις υπηρεσίες του να απαλλοτριώσει την περιοχή αυτή και να κατασκευάσει σχολεία.
Τα μεγάλα λοιπόν αστικά κέντρα, οι αναπτυσσόμενες περιοχές όπως η Ναύπακτος έχουν τρομακτικό έλλειμμα σχολικής στέγης και αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί τώρα με την διοικητική μεταρρύθμιση που επιχειρείται.
Το σχολείο ετούτο είχε δημοπρατηθεί το φθινόπωρο του 2006.
Αλλά είχε δημοπρατηθεί χωρίς να υπάρχει άδεια για την κατασκευή του γιατί το οικόπεδο ήταν εκτός ρυμοτομικού σχεδίου.
Με την ανάληψη των καθηκόντων μου πληροφορήθηκα, ότι κινδύνευε να απενταχθεί, να χαθούνε τα λεφτά γιατί χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
Ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από μια καλή και γόνιμη συνεργασία υπερέβη αρμοδιότητος και υπέγραψε την ρυμοτόμηση του συγκεκριμένου οικοπέδου για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες, εργασίες που ξεκίνησαν αμέσως με την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο στις 11 Ιουνίου 2007.
Το έργο κατασκευάστηκε εντός χρονικών ορίων και θέλω να συγχαρώ τον ανάδοχο και να συγχαρώ και την υπηρεσία η οποία έχει κάνει και την μελέτη και την επίβλεψη και είναι υπεύθυνη για το έργο που παραδόθηκε τον Μάιο του 2009.
Το σχολείο λειτουργεί από την αρχή της περιόδου και νομίζω ότι είμαστε ευχαριστημένοι για το πραγματικά σωστό περιβάλλον ώστε δάσκαλοι και μαθητές να εργαστούν και να κάνουν σωστά την δουλειά σας.
Δίπλα ξεκίνησε και κατασκευάζεται, χωρίς την παρέμβαση του ΟΣΚ, το ειδικό σχολείο και ειδικό νηπιαγωγείο και πριν από λίγα χρόνια σε αυτή την περιοχή εγκαινιάσαμε το Γ΄ Γυμνάσιο.
Κατά συνέπεια η αναπτυσσόμενη πόλη της Ναυπάκτου έχει ολοκληρωμένο σύστημα παροχής σωστής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν.
Η δημοτική αρχή θα πρέπει να αναλάβει όλες τις ευθύνες της σε ότι την αφορούν.
Θα πρέπει να δεσμεύσει οικόπεδα, να ρυμοτομήσει περιοχές, να δώσει την δυνατότητα και την ευχέρεια στη Νομαρχία και αύριο στην Περιφέρεια να μπορέσει να ξεκινήσει την αγορά των οικοπέδων.
Αλλά για να αγοραστεί ένα οικόπεδο πρέπει να προηγηθούν πάρα πολλές διαδικασίες.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση μέσα από διαπραγμάτευση τηρώντας το νόμο να μπορούμε και αυτό είναι το ευχάριστο εντός των ημερών να συμφωνήσουμε στην αγορά του οικοπέδου για το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο.
Προχθές είχαμε συνάντηση με τους ιδιοκτήτες.
Θέλω να πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε και να μην αναγκαστούμε να κάνουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικοπέδου.
Η κοινωνία καλά κάνει και απαιτεί.
Θα κάναμε όμως καλύτερα όλοι μας και ιδιαίτερα όταν έχουμε συλλογικές, συνδικαλιστικές εκφράσεις να ψάχνουμε τις αιτίες των προβλημάτων για να μπορούμε να δώσουμε με ακρίβεια λύση στο πρόβλημα όλοι μαζί.
Και οι εκπρόσωποι των γονέων και η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ασφαλώς και η Περιφέρεια.
Θα πρέπει να αμβλυνθούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που είναι πραγματικά αναχώματα, που εμποδίζουν στην ανάπτυξη σχολικής στέγης και στο νομό και στην χώρα γενικότερα.
Δεν είναι δυνατόν την περίοδο 1983 – 2005 η γραφειοκρατία να είναι ελάχιστη για την ανάπτυξη σχολικής στέγης στην περιφέρεια και από το 2005 μέχρι σήμερα να έχει πολλαπλασιαστεί.
Φορείς και οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων θα πρέπει να καταργηθούν.
Η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά από ότι ήταν τότε που βγήκε από τον πόλεμο και δεν χρειάζεται ανασυγκρότηση με τους κεντρικούς φορείς.
Η διοικητική μεταρρύθμιση, ο «Καλλικράτης» είναι το όχημα που θα μας πάει στο μέλλον και εδώ η αυτοδιοίκηση σε ότι έχει να κάνει με την εκπαίδευση και τα άλλα προβλήματα της κοινωνίας θα πρέπει να είναι στην πρωτοπορία.
Ο νόμος λέει ακριβώς ότι την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη της σχολικής στέγης από τούδε και στο εξής θα την έχουν οι δήμοι και αυτό νομίζω ότι είναι άριστο φτάνει να μην εμποδίζεται από φορείς που παρεμβαίνουν χωρίς να χρειάζεται να παρεμβαίνουν.
Χαίρομαι γι’ αυτήν την μέρα.
Χαίρομαι γι’ αυτό το σχολείο, ένα σχολείο με πάρα πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί και στο διπλάσιο και αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό που είχε προβλέψει η υπηρεσία μας και νομίζω ότι εδώ θα γίνεται ένα έργο σπουδαίο για την ανάπτυξη σωστής προσωπικότητας για τον κάθε Έλληνα πολίτη.
Ευχαριστώ».
Στην τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ΄ Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος, ενώ παραβρέθηκαν ο Γεν. Γραμ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Αναστάσιος Αποστολόπουλος, ο δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ο πρόεδρος του Ν.Σ. κ. Στάθης Λουκόπουλος, ο Αντινομάρχης κ. Χρήστος Πετρόπουλος, ο νομ. Σύμβουλος Βασίλης Μπαρπαγιάννης, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, διευθυντές εκπαίδευσης και γονείς μαθητριών και μαθητών του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου