Σάββατο 29 Μαΐου 2010

Ικανοποιητική η πρόοδος υλοποίησης του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013»


Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων από το ΕΣΠΑ είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί με κοινή προσπάθεια, επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013» που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα την Πέμπτη (27/5/10) παρουσία του καθ ύλην αρμόδιου Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας Γ. Πετράκου, και με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης των Αξόνων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον, με την ενεργό συμμετοχή των 70 και πλέον μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, Νομάρχες, εκπρόσωποι ΤΕΔΚ, στελέχη Διαχειριστικών Αρχών, εκπρόσωποι Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείων, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι φορείς.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου στην εισήγησή του χαρακτήρισε ικανοποιητική την μέχρι τώρα πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ήπειρου καθώς «είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο απορρόφησης πανελλαδικά». Ταυτόχρονα, ο κ. Πετράκος επισήμανε πως, «με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή οι μοναδικοί διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη που διαθέτει η χώρα είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ, γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι τα έργα που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα να υλοποιηθούν έγκαιρα και να δώσουν τα αναπτυξιακά αποτελέσματα που περιμένουμε». Στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε επίσης, ότι στα τέλη του επόμενου μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για το νέο Αναπτυξιακό νόμο, δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και το υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Στους στόχους και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Περιφέρεια Ηπείρου, «Αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη και αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων» αναφέρθηκε στην εισήγησή της η Γενική Γραμματέας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα τονίζοντας ότι, «Άμεσος στόχος μας είναι η αναθέρμανση της τοπικής– περιφερειακής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας. Ένα από τα κυριότερα εργαλεία που έχουμε ως Περιφέρειες, αλλά και ως χώρα, προκειμένου να επιτύχουμε τον παραπάνω στόχο για να ανταπεξέλθουμε στην κρίση είναι οι Κοινοτικοί πόροι, είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ, είναι οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας– Ηπείρου-Στερεάς Ελλάδας».


Πρόσθεσε επίσης, «πως αποτελεί άμεση επιλογή και επιτακτική ανάγκη η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, με έργα ώριμα και αναπτυξιακά».

Ταυτόχρονα υπογράμμισε, «πως στις άμεσες προτεραιότητες είναι να τεθούν οι βάσεις για τη βελτίωση και ενίσχυση του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος, της ποιότητα ζωής των πολιτών, της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου».

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αναμόρφωση του Προγράμματος «προκειμένου η Ήπειρος να αποκτήσει ισχυρή ταυτότητα αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα» στη βάση του πλαισίου που έχει καθορίσει η Κυβέρνηση. «Πραγματοποιήσαμε διαβουλεύσεις ανά θεματικό πεδίο και ανά πρόγραμμα με τα διάφορα Υπουργεία, προκειμένου να οριοθετήσουμε τις δράσεις και τα έργα που αφορούν τους οδικούς άξονες, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την υγεία, την έρευνα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, θέσαμε ήδη τις στρατηγικές μας κατευθύνσεις, μέσα από τις οποίες επιδιώκουμε αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, που δίνουν ώθηση στην περιφερειακή οικονομία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή».

«Το αναπτυξιακό μας όραμα, κατέληξε η κ. Γεωργακοπούλου-Μπάστα, « είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας, με εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική και διοικητική συνοχή, ώστε να καταστήσουμε την Ήπειρο ένα μητροπολιτικό Κέντρο της Δυτικής Βαλκανικής, που θα γεφυρώνει την Ευρώπη με την Ανατολή».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου