Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27ης ΜΑΪΟΥ (28/5/2010)

Από τη Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων,
ανακοινώνεται ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, που
πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαίου τρέχοντος έτους1) Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»
(απόφαση: 5/55/27-5-2010)

2) Ενέκρινε την ένταξη έργου στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Μed» Μεσογειακός Χώρος 2007-2013.
(απόφαση: 5/56/27-5-2010)

3) Ενέκρινε τη 2η τροποποίηση του Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2010.
(απόφαση: 5/57/27-5-2010)

4) Ενέκρινε την 1η τροποποίηση του πίνακα έργων που χρηματοδοτούνται από λοιπά τέλη και δικαιώματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων έτους 2010.
(απόφαση: 5/58/27-5-2010)

5) Αποφάσισε την άμεση παρέμβασή του, προκειμένου να κατασκευασθεί κόμβος της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Δροσοχωρίου, να μην λειτουργήσουν διόδια μέσα στο Νομό και να διευθετηθούν παράλληλα και συναφή θέματα με τη λειτουργία των κόμβων στην περιοχή και με την προσπέλαση της Εγνατίας Οδού και της Ιόνιας Οδού.
(απόφαση: 5/59/27-5-2010)

6) Ενέκρινε το διαγωνισμό για τη λήψη δανείου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και την ανάληψη και διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, από τη EUROBANK.
(απόφαση: 5/60/27-5-2010)

7) Ενέκρινε τις Μελέτες της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την προβολή των τοπικών προϊόντων και την υλοποίηση των δράσεων, που απορρέουν από αυτές.
(απόφαση: 5/61/27-5-2010)

8) Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή έργου κάλυψης (συνέχεια) της 1Τδ στραγγιστικής τάφρου με κιβωτοειδή οχετό και της 1Δ αρδευτικής διώρυγας, στην περιοχή του Τοπικού Διαμερίσματος Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών (ΤΟΕΒ Ανατολής) Ν.Ιωαννίνων, ενδιαφέροντος Βασιλείου Φλούδα.
(απόφαση: 5/62/27-5-2010)

9) Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την προς εξαίρεση από την κατεδάφιση (άρθρο 4 του Ν.3399/05) υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας τριακοσίων είκοσι (320) μόσχων πάχυνσης [ήτοι εκατόν εξήντα (160) ισοδυνάμων ζώων], που βρίσκεται σε γήπεδο (τμήμα αγροτεμαχίου με αριθμ. 26 του αναδασμού Κλειδωνιάς έτους 1965) στη θέση «Μισαύλακα» της κτηματικής περιφέρειας του Τοπικού Διαμερίσματος Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Αλέξανδρου, Αφροδίτης και Χαράλαμπου Βακόλα.
(απόφαση: 5/63/27-5-2010)

10) Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: Κατασκευή έργων στα πλαίσια της οριοθέτησης τμημάτων του ποταμού Τύρια στο Δήμο Σελλών Νομού Ιωαννίνων.
(απόφαση: 5/64/27-5-2010)

11) Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: Ανέγερση πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων, επέκταση τμήματος αιμοδοσίας και εκσυγχρονισμός μονάδας αποτέφρωσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
(απόφαση: 5/65/27-5-2010)

12) Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία εμπορικού καταστήματος (υπεραγορά) σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 179 αγροτεμαχίου διανομής Ανατολής του έτους 1930, στην κτηματική περιφέρεια του Τοπικού Διαμ/τος Ανατολής του Δήμου Ανατολής Ν. Ιωαννίνων της εταιρείας “ALEX PAK Α.Ε.».
(απόφαση: 5/66/27-5-2010)

13) Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Βελτίωση οδού από τοπικό Διαμέρισμα Λάιστας προς Θέση «Μόρφα» (α΄ φάση) στο Δήμο Τύμφης Ν. Ιωαννίνων»
(απόφαση: 5/67/27-5-2010)

14) Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Κατασκευή συμπληρωματικών τεχνικών έργων στο χείμαρρο Ντιβόικα του Τοπικού Διαμερίσματος Κεφαλοχωρίου του Δήμου Μαστοροχωρίων Ν. Ιωαννίνων.»
(απόφαση: 5/68/27-5-2010)

15) Αποφάσισε να ζητηθεί η παρέμβαση του Εισαγγελέα για να ελεγχθεί η νομιμότητα της εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE A.E., που ευρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 46 στο Δ.Δ. Ανατολής, ύστερα από καταγγελία των κατοίκων της περιοχής, ότι δεν ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι με τους οποίους εγκρίθηκε η κατ’ αρχήν εγκατάστασή της.
(απόφαση: 5/69/27-5-2010)

16) Αποφάσισε να ζητήσει όπως ένα από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα ERICSON, που θα μισθώσει το Ελληνικό Δημόσιο, για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, να έχει έδρα στα Ιωάννινα.
(απόφαση: 5/70/27-5-2010)

17) Αποφάσισε την οργάνωση διαλέξεων και ενημερωτικών ημερίδων για νέα φυτά και καλλιέργειες, που μπορούν να αναπτυχθούν στο Νομό.
(απόφαση: 5/71/27-5-2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου