Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.


Δημοπρατείται στις 4 Σεπτεμβρίου, το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στη θέση παλιά σφαγεία Δήμου Αγρινίου», μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε την Τρίτη 1 Αυγούστου.
Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 221.444,00 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας «2 Αναβάθμιση αστικών υποδομών» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, προβλέπεται ο σχεδιασμός δύο (2) τμημάτων – χώρων παιδικής χαράς και η προμήθεια-εγκατάσταση σχετικών οργάνων και αστικού εξοπλισμού.
Έτσι δημιουργείται ένας νέος χώρος ψυχαγωγίας για τα παιδιά της πόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου