Σάββατο 11 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ.


Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους παραμονής κοινού στη Δυτική Ελλάδα έχουν ξεκινήσει οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας με σκοπό την πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων, σύμφωνα με τις εντολές που έχουν δοθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο Γεωργιόπουλο.

Με την ευκαιρία επισημαίνεται ότι για την πρόληψη εμφάνισης της νόσου απαιτείται η συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων που αφορούν:
-Τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, νοσοκομείων, ΜΜΜ, κρουαζιερόπλοιων κλ.π.).
-Την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης στα σημεία δικτύων που έχουμε αυξομείωση της θερμοκρασίας του νερού και έχουμε συχνότερες εναποθέσεις αλάτων και ξένων ουσιών γενικότερα.
-Την κατάλληλη απολυμαντική μέθοδο και κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε να εξασφαλίζεται η μόνιμη απολύμανση του δικτύου.
-Τον τακτικό δειγματοληπτικό έλεγχο του νερού.
-Την αποφυγή διαρροών στον κλιματισμό.
«Οι οδηγίες για τον έλεγχο και την πρόληψη έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομάδα Εργασίας για τις λοιμώξεις από legionella (κοιν.οδηγία 2119/98/EC και έχουν εφαρμογή στη χώρα μας από 1-7-2002», αναφέρει σε σχετικό έγγραφο της η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Διονυσία Σαμαντά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου