Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Με απόφαση του ΕΚΔΔΑ ορίστηκε Αξιολογητής- Εμπειρογνώμονας ο Π. Δ. Εκπαίδευσης κ. Γ. Παναγιωτόπουλος για τη διαδικασία απόκτησης του Πιστοπ. Δικ.Επαρ


Βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Υ.Π.Θ.Π.Α.) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) θα διοργανωθεί σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε στελέχη της διοίκησης και της επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α΄/ 19.5.2010, KYA αριθμ. 67927/Γ3/15-06-2012 (ΦΕΚ 1915 τεύχος Β΄), ο οποίος εισάγει νέο σύστημα για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και τη θεσμοθέτηση των Πιστοποιητικών Διοικητικής Επάρκειας και Καθοδηγητικής Επάρκειας.


Βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Υ.Π.Θ.Π.Α.) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) θα διοργανωθεί σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε στελέχη της διοίκησης και της επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α΄/ 19.5.2010, KYA αριθμ. 67927/Γ3/15-06-2012 (ΦΕΚ 1915 τεύχος Β΄), ο οποίος εισάγει νέο σύστημα για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και τη θεσμοθέτηση των Πιστοποιητικών Διοικητικής Επάρκειας και Καθοδηγητικής Επάρκειας.
Η υλοποίηση των εν λόγω επιμορφωτικών προγραμμάτων θα οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Διοικητικής και Καθοδηγητικής Επάρκειας, η κατοχή του οποίου θα είναι προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις στελεχών στην εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος, δηλαδή, είναι η απόκτηση από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικούς που κατέχουν ή επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης εκείνων των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να ασκήσουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντα τους.
Σε πρώτη φάση πρόκειται να υλοποιηθούν ταχύρρυθμα προγράμματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν ήδη υπηρετούντες Διευθυντές Διευθύνσεων και Σχολικοί Σύμβουλοι μετά την υποβολή σχετικής αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν προγράμματα εκτεταμένης εκπαίδευσης, τα οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα που θα επιλεγούν μετά από δημόσια κλήρωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, υλοποιείται επιμορφωτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΚΔΔΑ, ούτως ώστε τα μελλοντικά Στελέχη Διοίκησης της Εκπαίδευσης να διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους και αυτό είναι που προσδίδει στο όλο πρόγραμμα ένα καινοτόμο χαρακτήρα.

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος κλήθηκε ως αξιολογητής - εμπειρογνώμονας να αξιολογήσει το περιεχόμενο του φακέλου του εν λόγω προγράμματος και ο ίδιος αναφέρει ότι: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να κληθώ ως αξιολογητής - εμπειρογνώμονας σε ένα μείζονος σημασίας εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ανοίγει νέα σελίδα στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Ελπίζω μέσα από το έργο που έχω να επιτελέσω να συμβάλω με την εμπειρία μου στην όλη διαδικασία, προκειμένου να εφαρμοστεί το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο για τους συμμετέχοντες. Εύχομαι η συνεργασία αυτή να αποδώσει καρπούς για ανάλογες πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου