Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) να υποβάλουν εκπρόθεσμες, αρχικές ή τροποποιητικές, φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να πληρώνουν πρόστιμα σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού οΙκονομικών Π. Οικονόμου.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος (για το οικονομικό έτος 2010 και παλαιότερα), κληρονομιών, παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ, κ.ά.

Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή ή σημαντική μείωση από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα, για φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.


Για αυτές τις περιπτώσεις θα υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10% εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% για τις περιπτώσεις που γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι και τις 14/7/2011, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις.

Εν τω μεταξύ, από την 1η Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η διάταξη που προβλέπει αφαίρεση του ΑΦΜ για όσους δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για τουλάχιστον δύο έτη.

Όσοι έχουν «ξεχάσει» να καταθέσουν δηλώσεις ή δηλώνουν ψευδή και ελλιπή στοιχεία δεν θα μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα, να εισπράξουν επιστροφές φόρου, να λάβουν τραπεζικά δάνεια κ.τλ.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν με ειδικό σημείωμα να προσέλθουν στις ΔΟΥ ώστε να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.

Όσοι δεν πάνε, αυτομάτως απενεργοποείται ο ΑΦΜ τους και συνεπώς αν θέλουν να ενεργοποιηθεί ξανά, τότε θα πρέπει να πάνε στην Εφορία και να πληρώσουν τις οφειλές με τις τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα.Πηγή: www.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου