Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΕΠΑ.Σ.) βρίσκεται στο Σχολικό Συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, ανήκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργεί με τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Κτιριακών Έργων , 2) Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων,
3) Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, 4) Βοηθών Φυσιοθεραπευτών,
5) Βοηθών Φαρμακείων, 6) Κομμωτικής Τέχνης, 7) Αισθητικής Τέχνης,
8) Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης,
9) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, 10) Αμαξωμάτων, 11) Εργαλειομηχανών CNC,
12) Τεχνιτών Αερίων καυσίμων (Φυσικού Αερίου).

Στην Α΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται μαθητές που έχουν τελειώσει τουλάχιστον την Α΄ Τάξη Γενικού
ή Επαγγελματικού Λυκείου και απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Σ. ή ΤΕΕ, ακόμη και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας.

Οι απόφοιτοι της ΕΠΑ.Σ. παίρνουν Πτυχίο επιπέδου 3, ισότιμο με το Πτυχίο των ΕΠΑ.Λ., που τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνικοί.

Στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται, γιατί το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου είναι απογευματινό, από 16:20΄ έως 20:05΄ και διδάσκονται μόνο μαθήματα ειδικότητας.Πλεονέκτημα του Σχολείου είναι ότι στον ίδιο χώρο υπάρχει το μεγαλύτερο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) της Αιτωλοακαρνανίας, με πλήρως οργανωμένα εργαστήρια, όπου ασκούνται πρακτικά οι μαθητές.

Οι μαθητές μετακινούνται α) δωρεάν με υπεραστική συγκοινωνία β) με μειωμένο εισιτήριο με την αστική συγκοινωνία και γ) όταν ο τόπος κατοικίας τους δεν εξυπηρετείται από συγκοινωνία μετακινούνται δωρεάν με ΤΑΞΙ ή τυχαίνουν επιδότησης ενοικίου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αναβολή στράτευσης για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στην ΕΠΑ.Σ.

Γιατί συμφέρει η εγγραφή τώρα στην ΕΠΑ.Σ Αγρινίου

1. Η σχολική χρονιά 2011-2012, είναι η τελευταία που η ΕΠΑ.Σ. θα δεχτεί μαθητές στην πρώτη τάξη, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας .

2. Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι 25 ώρες την εβδομάδα- πέντε ώρες την ημέρα.

3. Στην ΕΠΑ.Σ. διδάσκονται μόνο μαθήματα ειδικότητας που αποβλέπουν στη μετάδοση γνώσεων και των συναφών δεξιοτήτων τους με απώτερο σκοπό να συνδέσουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

4. Έχει απογευματινή λειτουργία και εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι μαθητές.

5. Είναι μία ευκαιρία για την/τον άνεργη/ο. Την/τον βγάζει από το σπίτι, την/τον στηρίζει ψυχολογικά και κάνει πράξη τη δια βίου μάθηση.

6. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή, γι αυτό και οι περισσότεροι μαθητές είναι ενήλικες, απόφοιτοι ΓΕΛ ή ΕΠΑ.Λ., ή ακόμη και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που επιθυμούν να αποκτήσουν Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα, σε μια από τις προσφερόμενες ειδικότητες.

7. Είναι συνηθισμένο να φοιτούν στην ΕΠΑ.Σ. ταυτόχρονα, μητέρες και τα παιδιά τους σε διαφορετικές ειδικότητες.

8. Το πτυχίο της ΕΠΑ.Σ. είναι ισότιμο- επίπεδο 3 – με αυτό του ΕΠΑ.Λ. Άλλωστε για την εγγραφή απαιτείται ο /η ενδιαφερόμενος/η, να έχει τελειώσει τουλάχιστον την Α΄ ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕΛ.

9. Μια πολύ σοβαρή παράμετρος που την γνωρίζει λίγος κόσμος, αν και ισχύει εδώ και 15 χρόνια, είναι ότι
το Γενικό Λύκειο, στον απόφοιτό του δεν παρέχει ΚΑΝΕΝΑ επαγγελματικό δικαίωμα.
Ουσιαστικά, 3 χρόνια στο Γενικό Λύκειο , δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά και προαγωγικά.

10. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολείων, μοριοδοτούνται και διορίζονται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενώ οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, δεν διορίζονται, διότι απλώς δεν προκηρύσσονται θέσεις για αυτούς.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 26410 24887, 26410 24307, απογευματινές ώρες ή στο 6944 83 21 61 και στην ιστοσελίδα του Σχολείου: http://epas-agrin.ait.sch.gr .


Το μέλλον ανήκει στις νέες και στους νέους με δεξιότητες και όραμα!

Ο Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΠΕΣΙΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου