Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας, Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου και Καθηγητής Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, ενημέρωσε εγγράφως τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσο Αποστολόπουλο και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα σχετικά με την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.Στο έγγραφό του επακριβώς αναφέρει:

«1. Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην επιτροπή κανένα στοιχείο που να προσδιορίζει επακριβώς εστιακές παραμέτρους που, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, να επιβάλει την σύγκλησή της.

2. Παρόλα αυτά η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους Σεισμολογικούς Φορείς της Χώρας οι οποίοι με τα σεισμολογικά δίκτυά τους παρακολουθούν επί 24ώρου βάσεως την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας της περιοχής.

3. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν στοιχειοθετούν επιστημονικά τεκμηριωμένους λόγους μη ομαλής εξέλιξης της συγκεκριμένης ακολουθίας.

4. Η επιτροπή παρακολουθεί την σεισμική ακολουθία μέσω των εγκατεστημένων στην περιοχή σεισμογράφων και εφόσον τα δεδομένα δείξουν κάποια μετατόπιση ή συμπεριφορά που να επιβεβαιώνει τη συνέχιση του φαινομένου, θα επανεξετάσει την αναγκαιότητά σύγκλησής της.»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου