Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Με έκπληξη διαβάσαμε στο σχέδιο «Αθηνά» ότι η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που αποτέλεσε την πρώτη Σχολή του Πανεπιστημίου μας (1964) και την τρίτη Φιλοσοφική Σχολή της Ελλάδας, μετονομάζεται σε «Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Τέχνης» και προσαρτάται στα Τρία Τμήματά της («Φιλολογίας», «Ιστορίας – Αρχαιολογίας», «Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας») το αρτισύστατο «Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης». Πρόκειται για ανιστόρητη πρόταση που δεν προσβάλλει μόνον την ιστορία της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και του Πανεπιστημίου μας, καθώς και της πόλης των Ιωαννίνων και ευρύτερα της Ηπείρου, των οποίων αίτημα και επίτευγμα αποτέλεσε η ίδρυση του Πανεπιστημίου και της Φιλοσοφικής Σχολής. Ο νεοπαγής τίτλος όχι μόνον δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο σπουδών που προσφέρεται στους φοιτητές μας από τα τρία υφιστάμενα Τμήματα της Σχολής, αλλά είναι πρόδηλο ότι επινοήθηκε για να αιτιολογηθεί με εμφανώς αδόκιμο και ανορθολογικό τρόπο η μεθοδευμένη συγκόλληση στη Φιλοσοφική Σχολή ενός Τμήματος με εντελώς διαφορετική επιστημολογική φυσιογνωμία και διαφορετικής επιστημονικής επάρκειας επαγγελματικά δικαιώματα. Η στερούμενη οποιασδήποτε θεμελίωσης «πρόταση» του Υπουργείου Παιδείας διαγράφει με αυθαίρετο, προκλητικό και υβριστικό τρόπο την απαράγραπτη συνεισφορά της Σχολής, την οποία λάμπρυναν με την παρουσία τους κορυφαίοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και συμπληρώνει σε λίγο πενήντα χρόνια αδιάλειπτης διδακτικής και ερευνητικής προσφοράς, αναγνωρισμένης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αποτελεί επίσης φαλκίδευση της επίμοχθης προσπάθειας των φοιτητών μας να καταρτισθούν ως επιστήμονες με συγκεκριμένα και διακριτά επιστημονικά εφόδια που θα τους καταξιώσουν στην ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αναμένοντας τις αποφάσεις των Γ.Σ. των Τμημάτων, των οποίων η γνώμη ουδέποτε ζητήθηκε, όπως άλλωστε αγνοήθηκαν, με τρόπο που απάδει στην ακαδημαϊκή δεοντολογία, η Κοσμητεία και η Σύγκλητος, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καλούν τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Πρύτανη και το Συμβούλιο του Ιδρύματος να συμβάλουν με θεσμικό τρόπο στην αποτροπή της ύβρης που κομίζει στο Πανεπιστήμιό μας η ψευδεπίγραφη πρόταση του Yπουργείου Παιδείας, ανακαλώντας στη μνήμη την άποψη του Λουκή Ακρίτα, του Υπουργού Παιδείας της Κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, κατά την τελετή των εγκαινίων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας (7 Νοεμβρίου 1964): «Δεν αποτελεί μίαν Σχολήν, η Φιλοσοφική Σχολή• αποτελεί τον πρώτον πυρήνα μιας μεγάλης πανεπιστημιακής μονάδος, η οποία ευρίσκεται εις την βορειοδυτικήν άκραν της ελληνικής χερσονήσου, και μέσα εις τον ευρύτατον ευρωπαϊκόν χώρον, όπου σήμερα είναι εντεταγμένη η Ελλάς, έχει σκοπόν να ανασυνδέση τον ελληνικόν πολιτισμόν με τον πολιτισμόν της Ευρώπης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου