Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Το νερό δεν πωλείται.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομοθεσία, που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης, σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο, από τον Ο.Η.Ε. και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης, ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών, για όλους. Η νομοθεσία της Ε.Ε. πρέπει να απαιτήσει, από τις κυβερνήσεις, να εξασφαλίζουν και να παρέχουν, σε όλους τους πολίτες, πρόσβαση, σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που προσπαθεί να θέσει την εφαρμογή του δικαιώματος, στο νερό και στην αποχέτευση, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική ατζέντα. Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα καινούργιο εργαλείο, για τη συμμετοχική δημοκρατία, στην Ευρώπη, το οποίο είναι διαθέσιμο, από την 1η Απριλίου 2012. Οι πολίτες μπορούν να θέσουν θέμα, στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, μέσω μιας πρωτοβουλίας πολιτών, η οποία προϋποθέτει τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών, από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί οι πολίτες να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο, στις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πρέπει να οργανωθεί, από τουλάχιστον επτά ευρωπαίους πολίτες, από διαφορετικά κράτη - μέλη της Ε.Ε. Αυτή η ομάδα ονομάζεται επιτροπή πολιτών. Η επιτροπή πολιτών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, για το δικαίωμα στο νερό, απαρτίζεται κατά κύριο λόγο, από συνδικάτα δημοσίων υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU), από καιρό αγωνίζεται, για την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος, στο νερό και η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα για την νομική κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος. Μέχρι σήμερα, ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά οι υπηρεσίες παροχής ύδρευσης είναι διαφορετικές. Είναι απαραίτητες, για τη ζωή και το νερό είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό, που πρέπει να διαφυλαχθεί, να μην ανοίξει για τον ανταγωνισμό. Το ανθρώπινο δικαίωμα, στο νερό, πρέπει να είναι, στο επίκεντρο της πολιτικής, για το νερό και όχι ο ανταγωνισμός, ή η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι, άλλωστε, αυτό που συμφώνησαν και τα Ηνωμένα Έθνη, έπειτα από αρκετά χρόνια συζητήσεων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα δικαιώματα, να μην αφήσουν αυτές τις υπηρεσίες, στις δυνάμεις της αγοράς. Όσοι συμμετέχουμε, σε αυτήν την πρωτοβουλία, ζητούμε: 1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη Ε.Ε. να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση, για όλους τους πολίτες. 2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης. 3. Η Ε.Ε. να εντείνει τις προσπάθειές της, για να έχουν όλοι πρόσβαση, σε ύδρευση και αποχέτευση. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. προτρέπει τους πολίτες της Ελλάδας να υπογράψουν και να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή αυτή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, ιδιωτικοποιούνται η Ε.Υ.Δ.Α.Π. και η Ε.Υ.Α.Θ. Κατανοούμε τις δυσκολίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, λόγω δεσμεύσεων, για τα μνημόνια. Για αυτό, πιστεύουμε ότι η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε τα παραδείγματα της ιδιωτικοποίησης του νερού, σε Λονδίνο, Παρίσι και άλλες πόλεις και χώρες, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι. Όλοι υπογράφουμε και στηρίζουμε την πρωτοβουλία των πολιτών, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕ.Π.ΚΑ., όπου στη δεξιά πλευρά, έχουμε αναρτήσει «κουμπί», ή απευθείας, στη διεύθυνση (http://www.right2water.eu/el)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου