Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Επιστολή- αίτημα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γ. Παναγιωτόπουλου για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων καθοδηγητικής επάρκειας.

Επιστολή- αίτημα προς την κα Αναγνωστοπούλου Άννα, Γενική Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) απέστειλε ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σκοπός της επιστολής είναι να συμπεριληφθεί η πόλη της Πάτρας στους τόπους διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας από τους σχολικούς συμβούλους. Απώτερος στόχος είναι η διευκόλυνση των εν ενεργεία και εν δυνάμει στελεχών της εκπαίδευσης και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την παρακολούθηση του προγράμματος και την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων για την άσκηση του θεσμικού τους ρόλου. Σχετικά με την επιστολή αυτή ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε : «Σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α΄/19.5.2010 εισάγεται νέο σύστημα για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις σχολικών συμβούλων με τη θεσμοθέτηση του Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας. Στο παραπάνω πλαίσιο διοργανώνονται επιμορφωτικά προγράμματα από το ΕΚΔΔΑ τα οποία στοχεύουν στις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση του ανωτέρου Πιστοποιητικού και ως τόποι διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων ορίζονται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, η οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια εκπαίδευσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται να παρακολουθήσουν συνολικά περίπου 100 άτομα. Δεδομένου του σημαντικού αριθμού συμμετεχόντων απέστειλα αίτημα προς τη Γενική Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ ζητώντας να συμπεριληφθεί η Πάτρα στις πόλεις υλοποίησης του προγράμματος. Θεωρώ μείζονος σημασίας την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας εκ μέρους της ΠΔΕΔΕ για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνσή τους στη συμμετοχή τους και στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος πρεσβεύοντας έμπρακτα ότι είμαστε όλοι σύσσωμοι στην αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου τους». Ακολουθεί η επιστολή Αξιότιμη κ. Αναγνωστοπούλου Με βάση την προγραμματική συμφωνία μεταξύ του ΥΠαιΘΠΑ και του ΕΚΔΔΑ, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) σε συνεργασία με το ΥΠαιΘΠΑ διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α΄/19.5.2010 με σκοπό την επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα στοχεύουν στις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας και ως τόποι διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων ορίζονται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 65 εν ενεργεία σχολικοί σύμβουλοι συν το 30% του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σχολικών συμβούλων, δηλαδή συνολικά περίπου 100 άτομα Αιτούμαστε να συμπεριληφθεί η πόλη της Πάτρας στους τόπους διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος. Στόχος είναι η διευκόλυνση αυτού του σημαντικού αριθμού των εν ενεργεία και εν δυνάμει στελεχών της εκπαίδευσης και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων για την άσκηση του θεσμικού τους ρόλου. Ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκρισή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου