Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στη συνεδρίασή του της Δευτέρας 11ης Φεβρουαρίου 2013 αφού άκουσε διεξοδικά όλες τις προτάσεις των ενδιαφερομένων φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εκπροσώπων των φοιτητών/σπουδαστών και μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε την παρακάτω απόφαση: 1. Το σχέδιο «Αθηνά» με τη μορφή που παρουσιάστηκε χαρακτηρίζεται από σοβαρές αστοχίες, απουσία ενιαίων κριτηρίων, έλλειψη σοβαρής ακαδημαϊκής προετοιμασίας και στόχων. Επί πλέον οδηγεί σε περαιτέρω αποδιοργάνωση την ήδη δοκιμαζόμενο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντί δηλαδή να πάμε σε μια βαθιά, καλά μελετημένη και στοχευμένη ανασυγκρότηση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις σύγχρονες τάσεις για την ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση καθώς και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας σε επιστημονικό προσωπικό, οδηγούμεθα σε προβληματικές και χαώδεις καταστάσεις. 2. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποσύρει το σχέδιο «Αθηνά». Στο σημείο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί εθνικό θέμα με επιστημονικές, ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις και αφορά κεντρικές επιλογές που δεσμεύουν όχι μόνο τις τωρινές αλλά και τις επόμενες γενιές. Συνεπώς πρόκειται για θέμα που δεν επιδέχεται αποσπασματικές και επί μέρους προσεγγίσεις αλλά απαιτεί συνολικό και μακροχρόνιο σχεδιασμό αλλά και ευρύτερες συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο. 3. Για το σκοπό αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο σε στενή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και με την επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας που το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει συστήσει και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις προοπτικές των Ιδρυμάτων της Περιφέρειας δηλώνει την ετοιμότητα να πάρει μέρος μόνο σε ένα οργανωμένο διάλογο με σαφή στόχευση την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της Παιδείας. Ταυτόχρονα το Περιφερειακό Συμβούλιο στηρίζει τις πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων, της σπουδάζουσας νεολαίας και των Συλλόγων της καθώς και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και συμμετέχει ενεργά στις συλλογικές διεκδικήσεις για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 4. Η στόχευση αυτή υπογραμμίζει με έμφαση τον καθοριστικό ρόλο που ασκούν τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Περιφέρειά μας, θεωρεί τη λειτουργία και την αναβάθμιση των Ιδρυμάτων αυτών σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου μας και διεκδικεί τη μετατροπή της Δυτικής Ελλάδας σε χώρο περαιτέρω ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επιστημονική γνώσης και της έρευνας. 5. Με βάση αυτό το γενικό πλαίσιο και με προϋπόθεση την απόσυρση του σχεδίου «Αθηνά» το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας διατηρεί σταθερή την πρόθεσή του να συμβάλλει στον οργανωμένο και με χρονοδιάγραμμα διάλογο για την πραγματική αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας καλείται να συνεχίσει το διάλογο με όλους τους ακαδημαϊκούς φορείς προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρόταση και σχέδιο ανασυγκρότησης και αναδιάταξης των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας. 6. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή στην όλη διαβούλευση του ΕΣΥΠ και της ΑΔΙΠ που αποτελούν θεσμικά όργανα και που δεν ρωτήθηκαν καν. Τέλος το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρέπει να γίνει με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αλλά αποτελεί ευθύνη της Βουλής των Ελλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου