Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ κου ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και των δράσεων του υπουργείου Εργα-σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ανάσχεση της ανεργίας, ο υπουργός κ. Γιάννης Βρούτσης ενεργοποιεί άμεσα την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης. Στόχος είναι η κινητοποίηση και ο συντονισμός όλων των πολιτικών, κοι-νωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας για την αποτελεσματικό-τερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης συμμετέχουν όλα τα παραγωγικά υπουργεία, εκπρόσωποι εργαζόμενων, εκπρόσωποι εργοδοτικών και παρα¬γωγικών φορέων καθώς και άλλοι κοινωνικοί φορείς. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως πρόεδρος (και ο Υφυπουργός ως αναπληρωτής), οι γενικοί Γραμματείς των υπουργείων Οικονομίας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, οι γενικοί Γραμματείς Ισότητας, Νέας Γενιάς και ΕΛΣΤΑΤ, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία θα συνεδριάσει μετά από 3,5 χρόνια την επόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εργασίας θα ενημερώσει για τις δράσεις που υλοποι¬ούνται, τις πρωτοβουλίες που έχουν αποφασιστεί, θα προκρίνει τον ανασ¬χεδιασμό των υφιστάμενων δράσεων για την βελτιστοποίηση της αποτε¬λεσματικότητας τους και θα ζητήσει απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις συγ¬κεκριμένες προτάσεις τους. Η διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο, ο αναγκαίος κυβερνητικός συντονισμός και η διεύρυνση της χρηματοδότησης των δράσεων είναι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της απασχόλησης και της αναχαίτισης της ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου