Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας απαντώντας στη δημοσίευση του “σχεδίου Αθηνά”, από τον Υπουργό Παιδείας, παίρνει την ακόλουθη θέση την οποία και γνωστοποιεί στην τοπική κοινωνία: Το «Αθηνά» δεν εξαλείφει τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, αντίθετα η φιλοσοφία του στηρίζεται μονοδιάστατα στη βάση λογιστικής διαχείρισης εξυπηρετώντας τους μνημονιακούς στόχους και αδιαφορώντας για τις ανάγκες του συνόλου της κοινωνίας. Τα οφέλη από τη διασφάλιση, την παραμονή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας είναι τεράστια για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και δεν περιορίζονται μόνο σε οικονομικά. Τα Πανεπιστήμια ως φορείς παραγωγής, διακίνησης και εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης, είναι εγγυητές της κοινωνικής προόδου ενάντια σε αναχρονισμούς, γεγονός που τα καθιστά θύλακες δημιουργικής ανανέωσης στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών. Προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διατήρηση της αυτονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, η σύνδεσή του με την κοινωνία συνολικά και όχι η εξάρτησή του από διαμορφωμένα συμφέροντα. Ο σύλλογος διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας εγκαλεί τους εκπροσώπους πολιτικών φορέων για την ασυνέπεια και αδιαφορία που έδειξαν έως τώρα, ψηφίζοντας τον νόμο πλαίσιο και μη υπερασπιζόμενοι ουσιαστικά και αποτελεσματικά τη διατήρηση της αυτονομίας του ΠΔΕ και κατ’ επέκταση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας. Έως τώρα οι πολιτικοί φορείς, καθησύχαζαν την τοπική κοινωνία για το περιεχόμενο του «σχεδίου Αθηνά». Με την κατάργηση του ΠΔΕ και τη συγχώνευσή του σε άλλο ΑΕΙ τίθενται σε επισφάλεια και διακύβευμα οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων και κυρίως του διοικητικού προσωπικού. Επίσης η ίδια η λειτουργία των Τμημάτων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί στο Αγρίνιο, στο απώτερο μέλλον, όσο αποτελούν Τμήματα Σχολών άλλου Πανεπιστημίου. Η αντίδραση των εργαζομένων και ελπίζουμε του συνόλου της τοπικής κοινωνίας θα είναι άμεση και κάθετη μέχρι την εξασφάλιση της Αυτονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Θα αγωνιστούμε για την μη εφαρμογή του «Σχεδίου Αθηνά» και καλούμε τους τοπικούς φορείς ενεργά να συμμετέχουν στον αγώνα μας. Απαιτούμε τη διατήρηση και ανάπτυξη του ΠΔΕ ως αυτόνομου Πανεπιστημίου, ώστε να καταστεί πόλος βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Απαιτούμε Πανεπιστήμιο στελεχωμένο με υποδομές και δομές που θα εξασφαλίζουν ποιοτική εκπαίδευση προσανατολισμένη στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Απαιτούμε τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου