Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΘΕΜΑ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.

Συνεδριάζει εκ νέου την προσεχή Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη και μια επερώτηση. Η συνεδρίαση θα γίνει παρόντος του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» στην Πάτρα, στις 4 το απόγευμα. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η γνωμοδότηση του Σώματος επί της Μελέτης: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκο Υφαντή. Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας, είναι: ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ.κ. Μπουγά Κων/νου, Μιχαλόπουλου Νικολάου και Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττας σχετικά με την αξιολόγηση δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Γνωμοδότηση επί του Α1 Σταδίου της Μελέτης: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής) 2. Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας». (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής) 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 182/2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά στην Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο "Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου ” και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 4. Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο "Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας”. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , Δήμου Ναυπακτίας & ΑΤΕΙ Μεσολογγίου για την «Αξιοποίηση ακινήτου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη στέγαση σχολών ΑΤΕΙ Μεσολογγίου στο Δήμο Ναυπακτίας» . (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος) 6. Έγκριση σύναψης σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την εταιρεία OTS. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος) 7. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο νέο κτήριο που θα στεγάζεται η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος) 8. Άνοιγμα δυο (2) Τραπεζικών Λογαριασμών αποκλειστικά για τις καταθέσεις παραβόλων και για τις αποζημιώσεις των επιθεωρητών και μελών εξεταστικών επιτροπών, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 14684/914/Φ.15/2012 & 457/25/Φ.Γ.9.6.4/2013 ΚΥΑ, αντιστοίχως. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος) 9. Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης ποσού 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου, των Επιτροπών της Περιφέρειας και των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος) 10. Έγκριση αναγκαιότητας έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού για τη συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος) 11. Έγκριση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Κυλικείου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 254. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος) 12. Τροποποίηση ως προς το ποσό της απόφασης 149/10-9-2012 Περιφερειακού Συμβουλίου (13η Συνεδρίαση), σχετικά με την έγκριση διαδικασιών διαμόρφωσης αίθουσας για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος) 13. Επικύρωση πρακτικών της 15ης/2012, 16ης/2012 και 17ης/2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. 14. Έγκριση ανάθεσης της επίβλεψης και υλοποίησης του έργου «BUS- GR: Building up skills- Greek platform and roadmap for the building workforce qualification on energy efficiency and renewable energy - Εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου χαρτογράφησης και εξειδίκευσης προσόντων του εργατικού δυναμικού στο τομέα των κτιριακών κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 15. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 157/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβούλιου περί «Έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο “Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα-INSTALL». (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 16. Έγκριση αποδοχής υλοποίησης εγκριθέντος ευρωπαϊκού έργου : «Η αντιμετώπιση του ευρυζωνικού χάσματος στις αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα)» - (PPP4Broadband - Tackling the "Broadband Gap" in SEE Rural areas through PPP model). (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 17. Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου : «Η αντιμετώπιση του ευρυζωνικού χάσματος στις αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα)» - (PPP4Broadband - Tackling the "Broadband Gap" in SEE Rural areas through PPP model). στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 18. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης, στα πλαίσια του έργου “Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα” - INSTALL στο οποίο το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ συμμετέχει ως εταίρος, με εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων παροχής των voucher (κουπονιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης). (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος) 19. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή που προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Αριθμός 20, Άρθρο 35 , δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Πρέβεζας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 20. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή που προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Αριθμός 20, Άρθρο 35 , δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 21. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Επιτροπή του άρθρου 1 της Υ.Α. 2123/36/01 για τη «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 22. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 23. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Πρέβεζας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 24. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Κυλλήνης. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 25. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή για τον «Χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων», δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 26. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις Επιτροπές που προβλέπονται από το Π.Δ. 23/2000 και το Άρθρο 35 του Γενικού κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20, δικαιοδοσίας Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 27. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης προμήθειας διαφόρων υλικών για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 28. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης έργου για δαπάνες εθνικού χαρακτήρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 29. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης για δαπάνη συνδρομής τοπικών εφημερίδων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για το έτος 2013, ποσού 6.380,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 30. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης έργου για την επισκευή σπαστής πόρτας του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 82,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 31. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης προμήθειας γλυκισμάτων και αναψυκτικών για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ποσού 300,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 32. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών ιματισμού και υπόδησης (χειμερινών και θερινών) έτους 2013 για τους χειριστές της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, δαπάνης ποσού 2.743,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 33. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 34. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης έξι (6) κλιματιστικών μονάδων για το κτίριο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας στον Πύργο, δαπάνης ποσού μέχρι 5.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 35. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης ταχυμεταφορών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 2.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 36. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 37. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 38. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εφαρμογής προγράμματος Υγειονομικών εφαρμογών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 39. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των διαδικασιών προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των εκτυπωτικών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, φάξ, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μηχανών γραφείου των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για το έτος 2013. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 40. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης Διοικητηρίου και κτιρίων Δ/νσης Μεταφορών-Επικ/νιών σε Πύργο και Αμαλιάδα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας) 41. Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασιών διαμόρφωσης του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για την υποδοχή των υπηρεσιών της ΠΔΕ με σκοπό τη λειτουργικότητα και εξοικονόμηση πόρων. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου