Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Aνταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα των πολιτών για τα προβλήματα που δημιουρ-γούνται από την παρουσία περιστεριών στον αστικό ιστό και ύστερα από συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Αιτ/νιας-Τμήμα Αγρινίου ενημερώνουμε του δημότες Αγρινίου τα εξής: Τα περιστέρια που ζουν και συγκεντρώνονται στις πόλεις είναι άγρια πτηνά που ανήκουν στην Οικογένεια περιστερίδες (columbidae livia) και οι πόλεις δεν αποτελούν το φυσικό τους βιότοπο αλλά αντιθέτως αποτελούν έναν τόπο διαβίωσης που επιλέγουν, λόγω των ανθρώπων από τους οποίους βρίσκουν την τροφή τους. Τα προβλήματα που δημιουργούν με την παρουσία τους σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις μεγάλες συγκεντρώσεις τους. Τα περιστέρια, οι φωλιές τους και τα περιττώματά τους , αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία καθώς υπάρχουν πάνω από 50 καταγεγραμμένες ασθένειες και παράσιτα που συνδέονται με αυτά. Τα περιττώματα εκτός των ασθενών και της αρνητικής εικόνας λόγω της δυσοσμίας, δημιουργούν και ένα ιδιαίτερο όξινο περιβάλλον που καταστρέφει ανεπανόρθωτα μάρμαρα αγάλματα μνημεία κτλ. Έτσι για την αντιμετώπισή τους είναι αναγκαίο να λαμβάνονται κάποια μέτρα για την απώθηση τους τόσο από τους ίδιους τους κατοίκους όσο και από τις Δημοτικές αρχές. τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τους κατοίκους έχουν κύριο στόχο να εμποδίσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία και είναι τα εξής: 1. Τοποθέτηση απωθητικών ακίδων (μεταλλικές, πλαστικές ή συνδυασμός αυ-τών) σε σημεία που αποτρέπουν το κάθισμα (προεξοχές κτιρίων, περβάζια παραθύρων κ.τ.λ.) 2. Τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος (διχτύων) που δεν επιτρέπουν την είσοδο σε συγκεκριμένους χώρους (φωταγωγοί, ανοίγματα κτλ) 3. Εγκατάσταση πομπών που εκπέμπουν υπερήχους με ήχους που διώχνουν τα περιστέρια. 4. Χρησιμοποίηση απωθητικών ουσιών όπως σπρέι κτλ 5. Αποφυγή παραμονής των απορριμμάτων στις βεράντες των οικιών διότι απο-τελούν τροφή που τα προσελκύει. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η θανάτωση των περιστεριών με οποιοδήποτε τρόπο είναι παράνομη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου