Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Σύγχρονο σύστημα Πολιτικής Προστασίας για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Πολιτικής Προστασίας, αύριο 1η Μαρτίου, γνωστοποιείται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου υλοποιεί, υπό την επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Αγγελάκα και το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας (ΟΠΣΠΠ), την καλύτερη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών της, που θα περιέχει βάση δεδομένων και ανάλυση των συμβάντων, ώστε αυτά να μελετώνται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα στο μέλλον. Η Πολιτική Προστασία αποτελεί την ομπρέλα όλων των φορέων, που ασχολούνται με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Ο ρόλος της έχει ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Επιδίωξη της Πολιτικής Προστασίας είναι η πρόληψη, ο σχεδιασμός και η ετοιμότητα, με στόχο τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από την εκδήλωση καταστροφών που μπορούν να διαταράξουν σε καιρό ειρήνης την κοινωνική λειτουργία, αλλά και η διαχείριση των συνεπειών τέτοιων φαινομένων. Αξίζει να τονιστεί ότι ιδιαίτερα σημαντική, στο θεσμό της Πολιτικής Προστασίας, είναι η συνεισφορά των εθελοντών, των ανθρώπων που, είτε στο πλαίσιο εθελοντικών οργανώσεων, είτε μεμονωμένα, την κρίσιμη στιγμή της καταστροφής συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις, πολλές φορές με αυτοθυσία. Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: www.apd-depin.gov.gr και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: www.civilprotection.gr Σας ενημερώνουμε ότι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να καλείτε στο 112, που είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός για την αναφορά συμβάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου