Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ.

Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη και προωθήθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η απόφαση για την έγκριση των πιστώσεων έτους 2013 για την χρηματοδότηση του Μέτρου «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών». Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους γεωργούς το 2013 θα ανέλθει σε 10.000.000 €. Το μέτρο αφορά γεωργικές εκτάσεις που έχουν αποσυρθεί για 20 έτη από την παραγωγική διαδικασία για περιβαλλοντικούς λόγους. Η καταβολή των ενισχύσεων στους γεωργούς που έχουν ενταχθεί στο μέτρο θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου