Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τάσου Αποστολόπουλου συνεδριάζει σήμερα η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας η οποία θα εξετάσει είκοσι ένα (21) επενδυτικά σχέδια υπαγωγής στις ενισχύσεις του Ν. 3299/2004,συνολικού προϋπολογισμού 15.856.640,56 ευρώ, συνολικής επιχορήγησης 6.903.880,31 ευρώ, από τις οποίες δημιουργούνται 31 νέες θέσεις εργασίας.


Επίσης, η επιτροπή θα εξετάσει οκτώ (8) ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων.
Υπενθυμίζεται πως από την αρχή του έτους ,2010, η Επιτροπή έχει εγκρίνει πενήντα εννέα (59) επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 47.258.695.56 ευρώ, συνολικής επιχορήγησης 24.258.695.56 ευρώ και δημιουργία 147 νέων θέσεων εργασίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου