Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

Επιστολή από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανιας.


Κυρία Υπουργέ,

Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Υπαίθρου «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αποτελεί ευκαιρία, ώστε να αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα και να σταματήσει η πλήρης απαξίωση του τεράστιου αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Αχελώου, του οποίου η αξία σε τρέχουσες τιμές είναι συγκρίσιμη με τα μεγάλα εθνικά έργα.
Άμεση προτεραιότητα για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, είναι ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων για την προστασία της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, τα πρωτεύοντα εγγειοβελτιωτικά έργα είναι πεπαλαιωμένα, ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές με μεγάλη απώλεια και σπατάλη τεραστίων ποσοτήτων νερού. Οι επεμβάσεις που έγιναν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος κάλυψαν μόνο τα πολύ επείγοντα προβλήματα των δικτύων. Για την ανανέωση των δικτύων, τα οποία έχουν περάσει στο σύνολό τους το όριο ζωής που προβλέπει το Υπουργείο, πρέπει να διατεθούν πολλαπλάσιες πιστώσεις.
Προς τούτο, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας έχει υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις Πράξεων προς ένταξη στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων στο Νομό:
i) «Αναμόρφωση Αρδευτικών Δικτύων Παραλίμνιων Εκτάσεων Λιμνών Λυσιμαχείας και Τριχωνίδας (Ζώνες 5, 6 και 6α)»
iι) «Αρδευτικό έργο Ζώνης 11Β Κάτω Αχελώου Ν. Αιτωλ/νίας»
iii) «Μελέτη - Κατασκευή Αποκατάστασης Βλαβών διώρυγας ΔΧΧ πεδιάδος Κάτω Αχελώου».
Η πραγματικότητα απέδειξε για ακόμη μια φορά την ανάγκη ταχύτερης κινητοποίησης και βελτιστοποίησης της οπτικής υλοποίησης έργων, ιδιαίτερα για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων μιας και:
1. Η μεγάλη καθυστέρηση στην ένταξη και δημοπράτηση της προτεινόμενης πράξης «Μελέτη- Κατασκευή Αποκατάστασης Βλαβών διώρυγας ΔΧΧ πεδιάδος Κάτω Αχελώου» επέτεινε σειρά προβλημάτων με αποκορύφωμα την αποκόλληση σε αρκετά σημεία του πυθμένα της Διώρυγας ΔΧΧ, του Κάτω Αχελώου.
2. Έχει προκληθεί τεράστια διαρροή νερού καθιστώντας αδύνατη την άρδευση 150.000 στρεμμάτων με καλλιέργειες στο Δήμο Οινιαδών (Κατοχή, Νεοχώρι, Λεσίνι κ.λ.π.) και έχει ήδη προξενηθεί σοβαρή οικονομική ζημία, τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στις αρδευτικές υποδομές.
3. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας επενέβη για την επιδιόρθωση των ζημιών, προκειμένου, το συντομότερο δυνατό, να αποκατασταθεί η ροή του νερού προς τις αρδευόμενες εκτάσεις με ίδιες δαπάνες που ανέρχονται στο ποσό των 160.000€.
4. Οι καθυστερήσεις στην ένταξη και δημοπράτηση Πράξεων συντήρησης και εκσυγχρονισμού των λοιπών υπαρχόντων αρδευτικών υποδομών εντείνουν την δυσλειτουργικότητα του αρδευτικού δικτύου στο σύνολό του.

Κυρία Υπουργέ,
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως:
Α. Λάβατε υπόψη σας τον επείγοντα χαρακτήρα των επεμβάσεων επισκευής στη Διώρυγα ΔΧΧ της πεδιάδος Κάτω Αχελώου, η οποία καθίσταται έτι περαιτέρω επίκαιρη και επιτακτική και να χρηματοδοτηθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αναλόγως.
Β. Εντάξατε στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» τα προτεινόμενα έργα εκσυγχρονισμού και συντήρησης των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων, προκειμένου να δοθεί τεχνικώς άρτια λύση στο χρονίζον και ζημιογόνο θέμα του εν πολλοίς ασυντήρητου αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Αχελώου, αναδιατάσσοντας επί τα βελτίω τα χρονοδιαγράμματα ένταξης και δημοπράτησης του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες προστασίας και ανάπτυξης της γεωργικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου