Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

Συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ


Πραγματοποιήθηκε στη Σάμη Κεφαλονιάς (26.6.10), συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων του ΣΥΝ, με θέμα την προετοιμασία του κόμματος για τις περιφερειακές εκλογές. Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων Ν.Ε. της περιοχής (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς-Ιθάκης και Ζακύνθου), αναφέρθηκαν αναλυτικά στα κρίσιμα αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα των Επτανήσων, τα οποία εκτίμησαν ότι, με τη νέα διοικητική δομή του «Καλλικράτη», οδηγούνται σε επιδείνωση αντί επίλυση τους, με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις (μη εξασφάλιση οικονομικής στήριξης της νέας δομής, απολύσεις εργαζόμενων, επιβολή πρόσθετων φόρων, προώθηση ΣΔΙΤ, εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, κά).Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των Ν.Ε. επεσήμαναν μεταξύ άλλων:
• Την ανάγκη μιας σύγχρονης Νησιωτικής Πολιτικής στα Ιόνια Νησιά, ώστε να πάψουν να αποτελούν απλά ιστορική και γεωγραφική ενότητα και να αποκτήσουν αληθινή υπόσταση Περιφέρειας.
• Την εξασφάλιση σταθερής διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής σύνδεσης (ακτοπλοϊκής, αεροπορικής, οδικής, κλπ) στα πλαίσια του αναπτυξιακού άξονα «βορρά-νότου» και της Ιόνιας Οδού.
• Την εφαρμογή της αρχής του «μεταφορικού ισοδύναμου» για την επικοινωνία των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς την υιοθέτηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, όπως ισχύει στα Νησιά Αιγαίου
• Την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών (υγείας, παιδείας, πρόνοιας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, κά).
• Την επεξεργασία προγράμματος ισόρροπης ανάπτυξης όλων των νησιών.
• Την άμεση σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουριστικό τομέα.
• Την εφαρμογή σύγχρονης πολιτικής διαχείρισης απορριμμάτων (ανακύκλωση, ΧΥΤΥ).
• Την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και ορθολογικής διαχείρισης υδάτων (συγκέντρωση όμβριων, δημιουργία μικρών φραγμάτων, κλπ).
• Την επεξεργασία τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τους μικρότερους δήμους-νησιά (Ιθάκη, Παξοί, Μεγανήσι, κά).
• Τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και προστασία του θαλάσσιου και φυσικού περιβάλλοντος.
• Την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κά.
Κρίσιμο ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί και πρέπει να παίξει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και οι νέοι Δήμοι, με την εξασφάλιση επαρκών πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, παράλληλα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων (οικονομικών, κοινωνικών, αναπτυξιακών, κά) και εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης.
Τέλος το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε την προετοιμασία του ΣΥΝ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αποφάσισε, στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΚΠΕ, την ενεργοποίηση όλων των κομματικών δυνάμεων και την προώθηση ευρύτερων αυτοδιοικητικών σχημάτων συνεργασίας, κατ’ αρχήν με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς και ριζοσπαστικής οικολογίας, ανένταχτων αγωνιστών και ενεργών πολιτών, που αντιτίθενται στις νεοφιλελεύθερες επιλογές και θέλουν μια εναλλακτική πολιτική στην Αυτοδιοίκηση, με στόχο την επίλυση τοπικών προβλημάτων, την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων και τη δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων σε όφελος των τοπικών κοινωνικών και συνολικά στης χώρας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου