Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

ΟΠΕΓΕΠ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.


Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT), καλεί τους εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης, τους νόμιμους εκπροσώπους των ελαιοτριβείων και των επιχειρήσεων μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς, να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., το αργότερο έως 10 Μαΐου 2011, τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 263343 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 778/04.06.2010), προκειμένου οι παραγωγοί ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής στήριξης για την ελαιοκομική περίοδο 2010-2011. Ειδικότερα, υποχρεούνται να υποβάλλουν: 1. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Φορείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς AGRO 2 και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας: • ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή EXCEL με τα στοιχεία των πιστοποιημένων παραγωγών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α • τα σχετικά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης 2. Τα πιστοποιημένα από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ελαιοτριβεία και οι επιχειρήσεις μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ: • Ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή EXCEL των συνεργαζόμενων παραγωγών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τα εν λόγω Υποδείγματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (http://www.agrocert.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου