Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Την αναδιάρθρωση των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ σε νέα δάνεια 10ετούς διάρκειας, προτείνει η ΕΣΕΕ.


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε τη 12η Απριλίου 2011 επιστολή προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το ΕΤΕΑΝ/ΤΕΜΠΜΕ σχετικά με το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των δανείων των επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΣΕΕ στην επιστολή αναφέρει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα της ελληνικής οικονομίας και ότι η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, από τις 57.000 περίπου επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ, το 70% και πλέον δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις πληρωμές των δόσεων των δανείων συνολικού ύψους 5,5 δις ευρώ, θέτοντας σε κίνδυνο, εκτός από τη βιωσιμότητά τους και τη διατήρηση των εγγυήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ καταθέτει την πρότασή της για μία κοινά αποδεκτή λύση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως από τις τράπεζες: το ληξιπρόθεσμο κομμάτι των οφειλών των δανείων ΤΕΜΠΜΕ I, ΙΙ και III καθώς και το άληκτο υπόλοιπό τους, να αναχρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες με νέο δάνειο 10ετούς διάρκειας, μέσω του ΕΤΕΑΝ, στη λογική της παρακάτω ρύθμισης. Ειδικότερα: • Εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί ή εφόσον οι εταίροι υπογράψουν αίτημα αναδοχής οφειλών (σωρευτική), τότε το σύνολο της οφειλής πλέον τόκων, θα αναχρηματοδοτηθεί με ένα νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας 10 ετών (τα δύο αφορούν περίοδο χάριτος με υποχρέωση καταβολής τόκων από τον οφειλέτη). • Στο νέο δάνειο, η εγγύηση από πλευράς του ελληνικού δημοσίου θα φτάνει στο 100% των δανείων προς επιχειρήσεις με διατήρηση των δικαιωμάτων διαίρεσης και δίζησης, αλλά οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ολοκληρώσουν τη ρευστοποίηση των καλυμμάτων πριν ζητήσουν την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού δημοσίου. • Οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% των εταίρων που θα εντάσσονται στη ρύθμιση, θα υπογράφουν υποχρεωτικά τη σύμβαση ρύθμισης ως εγγυητές. • Η εγγύηση κάλυψης των τόκων από πλευράς του Ελληνικού δημοσίου παύει να ισχύει για όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση της ρύθμισης. • Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά τρεις μήνες. • Τα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ που έχουν ήδη καταγγελθεί, μπορούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διαδικασία, αρκεί να το αιτηθεί ο φορέας, ακόμα και αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσης στο Δημόσιο Ταμείο και τα ποσά έχουν εκταμιευτεί (εντάσσονται στην πρόταση Νο1). • Ο χρόνος εφαρμογής ης διαδικασίας αναχρηματοδότησης έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού πρέπει να γίνει εντός του 2011, όσο δηλαδή υπάρχει ακόμη η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης πρόσφατα εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των τραπεζών προς τις ΜμΕ, αφού σύμφωνα με το Μνημόνιο προβλέπεται η κατάργηση της δυνατότητας παροχής εγγυήσεων από το 2012 και μετά, τόσο από τις τράπεζες όσο και από το ΕΤΕΑΝ, ενώ για το 2011, το ελληνικό Δημόσιο επιτρέπεται να χορηγήσει εγγυήσεις ύψους μέχρι 1 δις ευρώ. Επιπλέον, δυσκολίες στο ΤΕΜΠΜΕ/ΕΤΕΑΝ προσθέτει ο περιορισμός ότι οποιαδήποτε ρύθμιση των υφιστάμενων εγγυήσεων με αλλαγή στους όρους χορήγησης, όπως η διάρκεια του δανείου και το ύψος του επιτοκίου, θεωρείται ως νέα εγγύηση και θα συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο που έχει οριστεί ετησίως. Η ΕΣΕΕ θα στηρίξει οποιαδήποτε προσφυγή στα κοινοτικά όργανα και κάθε ενέργεια του ΥπΠΑΑΝ για να αποφευχθεί η εξαίρεση της Ελλάδας από το θεσμό των εγγυήσεων. Η συγκεκριμένη πρόταση της ΕΣΕΕ, ουσιαστικά, ενεργοποιεί μια διαδικασία ρύθμισης, η οποία έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν με θετικά αποτελέσματα, αλλά προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συμφωνία όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου