Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.


Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εισήγηση του Δημάρχου Παναγιώτη Κατσούλη για την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου τόσο από το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ όσο και ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, για τη χρονική περίοδο 2006 – 2010 και για το σύνολο του διευρυμένου δήμου. Στην εισήγηση του ο δήμαρχος Μεσολογγίου, επικαλέστηκε τους παρακάτω λόγους για την άσκηση του διαχειριστικού ελέγχου:


1. Το συνολικό υπερβολικό ύψος του χρέους του διευρυμένου δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία της απογραφής που πραγματοποιείται και ήδη ολοκληρώνεται. Χρέος συνολικό των τριών δήμων που συνενώθηκαν (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Οινιάδες), των ΝΠΔΔ, των Δημοτικών Επιχειρήσεων, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του παλαιού δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, με το μεγαλύτερο μέρος από αυτό ν’ ανήκει στον πρώην δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Χρέος προς προμηθευτές και εργολάβους, αλλά και σε τράπεζες και ταμεία, το οποίο ενδεχομένως να αυξηθεί περισσότερο, από μέχρι σήμερα ανεπιβεβαίωτες οφειλές του δήμου. Χρέος που σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής θα υπερβεί τα 14 εκατ. €.
2. Η διόγκωση του χρέους αυτού στη διάρκεια της τετραετίας 2006 – 2010, παρ’ όλο που ελήφθησαν δάνεια για τον περιορισμό του.
3. Η κατάτμηση και οι απευθείας αναθέσεις των έργων του Τεχνικού Προγράμματος του πρώην δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2006 – 2010. Συνολικά την περίοδο 2006 – 2010 διατέθηκαν χρηματοδοτήσεις της τάξης του 1.437.791 €, σε απευθείας αναθέσεις «έργων» κάτω των 15 χιλιάδων €. «Έργων» αμφιβόλου αξίας και μηδαμινής αναπτυξιακής και κοινωνικής σημασίας, για την πλειοψηφία των οποίων δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί σήμερα αν εκτελέστηκαν, πώς και από ποιους.
4. Η πλήρης απουσία οικονομικών δεδομένων και στοιχείων από επιχειρήσεις του δήμου, όπως για παράδειγμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία του παλαιού δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ή τα λειψά στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από επιχειρήσεις, όπως η Κοινωφελής και η ΔΕΥΑ του πρώην δήμου Οινιάδων.
5. Ένα σύνολο οικονομικών δεδομένων και στοιχείων, κυρίως από ορισμένα ΝΠΔΔ του πρώην δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ», η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ», τα «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», τα οποία ελέγχονται ως ανακριβή, κινούνται στα όρια της νομιμότητας, ενώ ορισμένα εξ αυτών ερευνώνται ήδη από τη Δικαιοσύνη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου