Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .


Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στη Συνεδρία της αριθμ. 970/17-3-2011, έχοντας υπόψη: 1. Ότι η νέα Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) αγνόησε τις επί επτά και πλέον έτη συζητήσεις και συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ του Πανεπιστημίου και της προηγούμενης Διοίκησης του Τ.Ε.Ε., καθώς και τις αποφάσεις, που έχουν ληφθεί, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και την εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. (Μετονομασία του Τμήματος, προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π. και πρόταση ίδρυσης Εργαστηρίων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, προσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, ικανοποιήθηκαν όλα). 2. Ότι μετά από μια σειρά πρόσφατων συζητήσεων, παρεμβάσεων και διαπραγματεύσεων, το Τμήμα ήλθε σε συμφωνία με τον νέο Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Σπίρτζη για μετονομασία (δεύτερη φορά) του Τμήματος σε “Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Υλικών”, έναντι της άμεσης ένταξης στο Τ.Ε.Ε. των αποφοίτων του Τμήματος, καθώς και των διπλωματούχων, που θα προκύψουν μέχρι να υλοποιηθεί η ως άνω μετονομασία. 3. Ότι και η πρόσφατη αυτή συμφωνία δεν τηρήθηκε, καθόσον ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. αθέτησε τα συμφωνηθέντα και εισηγήθηκε διαφορετικά στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., η οποία τελικώς αποφάσισε ότι η ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στα Μητρώα του Τ.Ε.Ε. θα γίνει εφόσον (όταν και εάν) το Τμήμα μετονομαστεί σε “Τμήμα Χημικών Μηχανικών”, πράγμα που σημαίνει αλλαγή Προγράμματος Σπουδών, νέο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που θα συνοδεύεται από νέα εργαστηριακή υποδομή, κάτι που είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. 4. Ότι από τα παραπάνω, που ενδεικτικά αναφέρονται, γίνονται φανερά η ανακολουθία και οι υπαναχωρήσεις του Τ.Ε.Ε. από τις κατά καιρούς συμφωνίες, καθώς και η έλλειψη συνέχειας, με την εναλλαγή των Διοικήσεών του, με συνέπεια οι απόφοιτοι του Τμήματος να καθίστανται όμηροι για μία ακόμη φορά, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Αποφάσισε ομόφωνα α) Να εκφράσει την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία της για την ανακολουθία της νέας Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. και την παντελή έλλειψη πνεύματος συνεργασίας. β) Να υιοθετήσει τις ενέργειες και αποφάσεις του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και από κοινού να προωθήσουν και να διεκδικήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος. γ) Να καλέσει την Κυβέρνηση να επιλύσει το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος, παρακάμπτοντας το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου